Waarom een verzekeraar voor uw borgstellingen en garanties?

NEEM NU CONTACT OP

Waarom kiezen voor een verzekeraar voor uw borgstellingen en garantie?

Waar banken in België tot voor kort een monopolie hadden op de afgifte van borgtochten en garanties, zijn er vandaag steeds meer gespecialiseerde verzekeraars actief op deze markt. Voor hen zijn borgstellingen en garanties corebusiness. Hun ruime expertise en aangepast aanbod zijn echter nog onvoldoende gekend bij bedrijven.

Wat zijn de voordelen van een verzekeraar als gespecialiseerde borgsteller en garantieverlener tegenover een bank? We zetten de 5 belangrijkste voor u op een rij.

1. Uw kredietlijnen blijven vrij

Borgstellingen en garanties maken bij een bank doorgaans deel uit van de gemengde kredietlijnen op korte termijn. Elke borgstelling betekent dus een verbruik van deze kredietlijn. Kiest u voor een verzekeraar dan houdt uw bedrijf ruimte vrij op de gemengde kredietlijnen bij de bank.

2. Geen harde waarborg nodig

Wanneer een bank u een kredietopening toekent, moet u zekerheden en convenanten verstrekken, ook voor borgstellingen. Dat is niet zo bij een verzekeraar. Die baseert zich enkel op de financiële informatie over uw bedrijf en het inherente risico verbonden aan de specifieke garantie.

3. Gespecialiseerde garantiemanagers

Uw bedrijfsbankier verleent u advies over een brede waaier financiële zaken. Eén daarvan is borgstellingen en garanties. Bij een verzekeraar staat een gespecialiseerde ‘garantiemanager’ voor u klaar met deskundig advies op maat van uw specifieke situatie.

4. Borgstellingen en garanties op maat

Een bank biedt meestal standaard bankgaranties aan ‘op eerste verzoek’. Dat betekent dat ze meteen cash moet betalen als de garantie wordt ingeroepen. Uw bedrijf komt daardoor mogelijk in een zwakkere positie ten opzichte van de tegenpartij. De garantiemanager van een verzekeraar helpt u aangepaste voorwaarden te onderhandelen. Hij of zij wijst proactief op de gevaren van bepaalde garantietypes en begeleidt u bij de opstelling van ‘evenwichtige’ garantieteksten.

5. Performante technologie en ervaren specialisten

Bij borgstellingen en garanties komt een pak administratie kijken. Tussen alle betrokken partijen moet er snel en punctueel gecommuniceerd worden. Bij verzekeraars zorgen gespecialiseerde medewerkers voor een vlotte administratie. Bovendien beschikken ze over specifieke software voor het beheer van borgstellingen.

NEEM NU CONTACT OP +32(0)2 289 31 11 Ontdek de FAQ