FAQ

Meer informatie over incasso

Neem nu contact op

Moet ik ook een incassobureau inschakelen?

Nee. Wanneer u bij Euler Hermes een kredietverzekering afsluit, kunt u beroep doen op onze gespecialiseerde incassodiensten in België en in het buitenland. Om welk bedrag het ook gaat, al uw vorderingen kunnen aan ons worden toevertrouwd, zelfs als ze niet verzekerd zijn.

Wat zijn de incassoprocedures bij Euler Hermes?

Wij bieden u een complete service. Uw klant wordt eerst telefonisch gecontacteerd en ontvangt vervolgens een herinnering per post. Als verdere onderhandelingen niets opleveren, starten we een gerechtelijke procedure. Wij zijn altijd voorstander van regelingen in der minne om uw handelsrelatie in stand te houden.

Hoe lang duurt het om mijn vorderingen te innen en mijn betaling te ontvangen?

Dit kan van geval tot geval en van land tot land verschillen. Economische, politieke en culturele motieven hebben een invloed op het gedrag van klanten. Ons doel is om zo snel mogelijk tot een akkoord te komen met de debiteur. Ons incassoteam zal u een inschatting geven van de tijd die dit in beslag kan nemen.

Wat gebeurt er als EH mijn vordering niet kan innen?

Als incasso niet lukt na onze inspanningen om tot een minnelijke schikking te komen en het starten van een gerechtelijke procedure, dan wordt uw vordering vergoed volgens de voorwaarden van uw contract.

Hoe kan ik er zeker van zijn dat uw incassoservice mijn zakelijke relaties niet schaadt?

We geven prioriteit aan onderhandelingen om tot een minnelijke schikking te komen. Dankzij de competentie en diplomatieke talenten van onze onderhandelaars en procesadvocaten blijft uw commerciële relatie blijft behouden. 90% van de regelingen gebeurt overigens via een minnelijke schikking. Reken daarom op een neutrale en objectieve tussenpersoon voor het innen van uw schuldvorderingen.

Kunt u een echte internationale incassodienst aanbieden?

Dankzij ons netwerk van kantoren in 50 landen kunt u rekenen op eenzelfde kwaliteit van dienstverlening, ongeacht het land. We ondernemen overal acties die rekening houden met de lokale juridische en culturele context. Daarnaast onderhouden wij duurzame relaties met een wereldwijd netwerk van correspondenten, advocaten en gerechtsdeurwaarders. In totaal zijn we actief in meer dan 130 landen.

Heeft u gemotiveerde incassoteams?

Ja. Wij hebben wereldwijd meer dan 600 incasso-experts in dienst. We investeren voortdurend in hun opleiding en het perfectioneren van hun competenties. Onze medewerkers werken niet alleen voor ons, maar ook voor u. Zij zijn de ambassadeurs van uw onderneming wanneer zij uw vorderingen innen.