FAQ

Meer informatie over kredietverzekering

Neem nu contact op

Wat is een kredietverzekering?

Een kredietverzekering beschermt u tegen het risico op niet-betaling van uw facturen door uw professionele klanten, zowel in België als internationaal. U wordt in real-time geïnformeerd over de financiële situatie van uw klanten. In geval van niet-betaling kunt u rekenen op ons om incasso op te starten. Als wij er toch niet in zouden slagen om uw verzekerde factuur te innen, dan wordt u vergoed.

 

Wat zijn de kosten van een kredietverzekering?

De verzekeringspremie wordt berekend op basis van uw activiteitensector en de omzet die u maakt met particuliere bedrijven. De premie is gebaseerd op uw omzet en vertegenwoordigt over het algemeen een bedrag van minder dan 1%. Dit bedrag kan variëren afhankelijk van de activiteitensector of het gekozen type dekking. Vergeet niet dat premies van jaar tot jaar kunnen stijgen of dalen. Zij worden beïnvloed door verliezen uit het verleden, de klanten waarmee u zaken doet en de sector waarin u actief bent. Het afdekken van politieke naast enkel commerciële risico's is duurder. Wij berekenen de beste prijs voor uw situatie, zodat er rekening wordt gehouden met deze factoren en uw behoeften.

 

Is het rendabel om een kredietverzekering af te sluiten?

Enkele misgelopen betalingen zijn voldoende om uw cashpositie in gevaar te brengen. Ze kunnen een aanzienlijke impact hebben op de financiële gezondheid van uw bedrijf.

 

Welke ondernemingen hebben baat bij een kredietverzekering?

Ongeacht de grootte van uw bedrijf kunt u het beheer van uw klantenrisico altijd optimaliseren met een kredietverzekering op maat van uw behoeften. Zo kunt u met een gerust hart op krediet verkopen zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over de gevolgen van onbetaalde schulden op uw werkkapitaal.

 

Is de kredietverzekering geschikt voor kmo's?

Werkt u in een kmo met een omzet van minstens 50.000 euro, dan is er al een eenvoudige oplossing mogelijk op maat van uw behoeften. Speciaal hiervoor bestaat onze polis Simplicity.

 

Waarom zou ik een kredietverzekering afsluiten als ik al jaren met dezelfde klanten werk?

Zelfs als u een vertrouwensrelatie heeft met uw klanten, betekent dit niet dat zij immuun zijn voor financiële problemen. Het monitoren van de financiële gezondheid van uw klanten en het beoordelen van het risico op wanbetaling vereist echte expertise in het verzamelen en analyseren van gegevens. Wij stellen u onze knowhow ter beschikking om uw onderneming te beschermen en u te helpen om te blijven handelen in alle vertrouwen.

 

Wat zijn de voordelen van een kredietverzekering?

  1. Permanente monitoring van de financiële situatie van klanten en prospecten
  2. Sneller kunnen reageren bij het al of niet aanvaarden van nieuwe bestellingen
  3. Uitbesteden van de inning van facturen
  4. Optimaliseren van het invorderingspercentage van onbetaalde vorderingen
  5. Minimaliseren van de administratieve kosten
  6. Behouden van de winstgevendheid van de onderneming
  7. Beroep kunnen doen op de expertise van risicoprofessionals
  8. Uw debiteurenbeheer onder controle krijgen door te kiezen voor zekerheid
  9. Nieuwe activiteiten ontwikkelen met de zekerheid dat u betaald wordt