virtual

Kredietverzekering

We helpen bedrijven om hun toekomst in eigen handen te nemen. Bouw uw business verder uit dankzij onze uitgebreide kennis over bedrijven wereldwijd.

NEEM NU CONTACT OP
Een kredietverzekering dekt u in tegen onbetaalde facturen en wanbetaling. Wij volgen de financiële gezondheid op van uw klanten en we houden u hiervan in real-time op de hoogte. Zo kunt u met het nodige vertrouwen handelen. Wij staan in voor de incasso en zorgen ervoor dat uw onbetaalde facturen worden geïnd. Wanneer uw klanten niet meer kunnen betalen of failliet gaan, wordt u toch betaald voor de goederen en diensten die u heeft geleverd.
Controle van de financiële gezondheid van uw klanten
Wij analyseren permanent de kredietwaardigheid en financiële stabiliteit van uw klanten.
Test de financiële gezondheid van 3 contacten
Berekenen van de kredietlimiet
Elke klant beschikt over een limiet. Dit is het maximaal gedekte bedrag dat wij vergoeden wanneer die klant niet betaalt.
U kunt uw activiteiten met een gerust hart voortzetten
U focust zich op uw klanten, wij dekken uw risico's in.
Updates over handelslimieten
We houden u op de hoogte van wijzigingen van de solvabiliteit van uw klanten en passen onze limieten aan naargelang de omstandigheden.
Test de financiële gezondheid van 3 contacten
Onbetaalde facturen
Krijgt u af te rekenen met onbetaalde facturen, dan doen wij het nodige om incasso of invordering op te starten.
Schadevergoeding
Wanneer een klant niet betaalt, wordt u toch vergoed volgens de polisvoorwaarden.
Danzij onze volledige en up-to-date informatie kunt u zelf de evolutie van uw klantenrisico opvolgen.

Bescherm uw uitgaande facturen. Zo stelt u uw werkkapitaal en marges veilig. Op die manier versterkt de kracht van uw onderneming uw vertrouwen bij banken en investeerders.

 

Leg u vooral toe op de meest betrouwbare bedrijven en ontdek nieuwe manieren om te groeien en uw activiteiten te ontwikkelen.
Preventie, incasso en schadevergoeding, dat zijn de drie bouwstenen van een kredietverzekering tegen wanbetaling.

Een kredietverzekering zorgt ervoor dat het risico van onbetaalde facturen uw onderneming niet bedreigt. Uw cashflow en groei zijn beschermd.
De prijs van een kredietverzekering wordt bepaald door onder meer uw omzet, risicospreiding en uw leverings- en betaaltermijnen.
NEEM NU CONTACT OP +32(0)2 289 31 11 Ontdek de FAQ
Ervaring

+55,000

klanten wereldwijd
Kennis

83 miljoen

bedrijven in onze database
Bertrouwbaar

AA rating 

Standard & Poor’s 
Het risico van niet-betaling is altijd aanwezig, zelfs als uw klanten gevestigde bedrijven zijn. Een kredietverzekering dekt de commerciële en politieke risico's waardoor uw vorderingen niet worden betaald. Sluit een kredietverzekeringspolis af om de negatieve gevolgen van failliete klanten te verminderen en beheers wanbetalingsrisico's. Wij houden de financiële gezondheid van uw klanten in de gaten en beoordelen hen met ons grade-systeem. U kiest handelslimieten om de omvang en frequentie van orders te beheersen die u van nieuwe of bestaande klanten accepteert. Wij bewaken de grades constant en informeren u over veranderingen vanwege financiële uitdagingen van uw klanten. U kunt uw handelslimieten aanpassen om het kredietrisico te beheersen. Onze incassodiensten ondersteunen uw eigen processen en optimaliseren betalingspercentages. Gebruik onze kredietverzekering om uw bank- en handelsrelaties te verbeteren.