TRANSACTIONAL COVER

Operaties met een uniek risico, politieke risico's en speciale producten

NEEM NU CONTACT OP

Transactional Cover is een oplossing op maat voor bedrijven die hun activa in het buitenland of hun import- of exporttransacties willen beschermen, en voor
financiële instellingen die handels- en oplossingen voor exportfinanciering aanbieden. De polis is ontworpen om risico's zoals contractverbrekingen,
niet-betaling, verbeurdverklaring en politieke risico's te beperken en te beheren.

Onze verzekering Transactional Cover biedt een niet-opzegbare garantie (maximaal 100 miljoen euro) voor een periode van maximaal acht jaar. Voor de
internationale handel zijn de voordelen van deze oplossing de garantie dat zowel de blootstelling van het kapitaal als de dekking van de risico’s voor een of meer landen beperkt worden.

balance scale
Producten aangepast aan uw beheermodel en
risicoprofiel.
world globe
Teams van lokale experts zijn altijd beschikbaar. Informatie die in real-time en op elk moment
toegankelijk is.
share graph
Belangrijke middelen om risico's te dekken, het werkkapitaal te beschermen en te kunnen voldoen aan de behoeften van uw onderneming.

Nog geen kredietverzekering?
Contacteer ons

NEEM NU CONTACT OP +32(0)2 289 31 11
Het risico op wanbetaling is er altijd, zelfs als uw klanten gevestigde ondernemingen zijn. Een kredietverzekering is een financiële garantie die u beschermt tegen politieke en commerciële risico's die kunnen leiden tot wanbetaling. Wij houden de financiële gezondheid van uw klanten voortdurend in de gaten en kennen hun een rating toe aan de hand van ons eigen beoordelingssysteem. Wij houden u op de hoogte van de evolutie van hun financiële situatie. U bepaalt uw uitstaande kredieten en past ze aan om de bestellingen van en leveringen aan uw klanten te beheren. Dankzij ons vermindert u de impact van een mogelijk faillissement van uw klant en het risico op wanbetaling. Onze incassodiensten versterken uw invorderingsprocedures en optimaliseren uw incassotarieven. Met onze kredietverzekering verbetert u bovendien uw relaties met uw zakelijke en financiële partners.