Transactional Cover

Operaties met een uniek risico, politieke risico's en speciale producten

Transactional Cover is een oplossing op maat voor bedrijven die hun activa in het buitenland of hun import- of exporttransacties willen beschermen, en voor
financiële instellingen die handels- en oplossingen voor exportfinanciering aanbieden. De polis is ontworpen om risico's zoals contractverbrekingen,
niet-betaling, verbeurdverklaring en politieke risico's te beperken en te beheren.

Onze verzekering Transactional Cover biedt een niet-opzegbare garantie (maximaal 100 miljoen euro) voor een periode van maximaal acht jaar. Voor de
internationale handel zijn de voordelen van deze oplossing de garantie dat zowel de blootstelling van het kapitaal als de dekking van de risico’s voor een of meer landen beperkt worden.

Op maat
Producten aangepast aan uw beheermodel en risicoprofiel.
 


Toegangelijkheid
Teams van lokale experts zijn altijd beschikbaar. Informatie die in real-time en op elk moment toegankelijk is.

Bescherming
Belangrijke middelen om risico's te dekken, het werkkapitaal te beschermen en te kunnen voldoen aan de behoeften van uw onderneming.
​ ​
​ ​