Er zijn verschillende soorten kredietverzekeringen naargelang uw behoeften als bedrijf. De kosten zijn daarmee verbonden. Een multinational  heeft een ander type dekking nodig dan een KMO. Ook uw bedrijfsactiviteit is bepalend. Hebt u af en toe een hele grote opdracht of eerder veel opdrachten bij 1 klant? Levert u maatwerk of bent u gebonden aan seizoenen? Omzet en risicospreiding zijn alvast belangrijk voor de premiebepaling.

Voor sommige kredietverzekeringen, zoals onze kmo-oplossing  Simplicity, betaalt u een vaste premie, afhankelijk van uw omzet. Voor de meeste polissen wordt de premie berekend als een percentage van uw omzet. Daarnaast betaalt u limietkosten voor elke limiet die u aanvraagt. Gewoonlijk is het percentage minder dan 0,5% van de omzet van uw bedrijf.

Volgende factoren bepalen mee de premie:

  • Omzet van uw bedrijf.
  • Risicospreiding (het aantal debiteuren, de verdeling over de verschillende landen, branche waartoe uw bedrijf en afnemers behoren).
  • Afgesproken leveringstermijnen en betalingsvoorwaarden.
  • Afdekken aanvullend risico, zoals politiek risico en contract- of fabricagerisico. 
  • Afgesproken dekkingspercentage in de kredietverzekeringspolis.

Oninbare vorderingen en dubieuze handelsdebiteuren op de balans bedragen gemiddeld zo'n 0,7% van de omzet. Een kredietverzekering is daarom zeer kosteneffectief, bovenop alle andere voordelen.

Ervaring

+55,000

klanten wereldwijd
Kennis

83 miljoen

bedrijven in onze database
Bertrouwbaar

AA rating 

Standard & Poor’s 
Het risico van niet-betaling is altijd aanwezig, zelfs als uw klanten gevestigde bedrijven zijn. Een kredietverzekering dekt de commerciële en politieke risico's waardoor uw vorderingen niet worden betaald. Sluit een kredietverzekeringspolis af om de negatieve gevolgen van failliete klanten te verminderen en beheers wanbetalingsrisico's. Wij houden de financiële gezondheid van uw klanten in de gaten en beoordelen hen met ons grade-systeem. U kiest handelslimieten om de omvang en frequentie van orders te beheersen die u van nieuwe of bestaande klanten accepteert. Wij bewaken de grades constant en informeren u over veranderingen vanwege financiële uitdagingen van uw klanten. U kunt uw handelslimieten aanpassen om het kredietrisico te beheersen. Onze incassodiensten ondersteunen uw eigen processen en optimaliseren betalingspercentages. Gebruik onze kredietverzekering om uw bank- en handelsrelaties te verbeteren.