Economische Trends

De afdeling Economisch Research van de Euler Hermes Groep volgt en analyseert alle economische, politieke en sociale trends wereldwijd die een impact hebben op het ondernemingsleven en dus de strategie van ondernemingen

Wij publiceren
artikels per jaar
Wij begeleiden

meer dan 15,000

klanten, prospecten and partners bij het
nemen van beslissingen
Wij monitoren en evalueren

240
 

landen en 18 sectoren
Onze studies en rapporten zijn gebaseerd op drie pijlers: analyse van het landenrisico, analyse van het sectorrisico en inzicht in de belangrijkste trends op het gebied van (internationale) handel, kredietwaardigheid en betalingsgewoonten. Ze worden intern (door de CEO, de regionale CEO's, de afdelingen financiën, risico's, marketing, communicatie, etc.) en extern (door prospecten en EH-verzekerden, makelaars en partners) gebruikt en ze komen regelmatig aan bod in de internationale vakpers.
Onze ratings beoordelen het risico van bedrijfsfaillissementen in een bepaald land, zodat onze klanten weloverwogen beslissingen kunnen nemen over hun internationale activiteiten. Wij analyseren zo honderden economische indicatoren, zowel kwantitatieve als kwalitatieve, om u een volledig beeld te geven van het economische, politieke en zakelijke klimaat en de financiële en commerciële risico's die u kunnen beïnvloeden.