Economische trends

De afdeling Economisch Research van de Euler Hermes Groep volgt en analyseert alle economische, politieke en sociale trends wereldwijd die een impact hebben op het ondernemingsleven en dus de strategie van ondernemingen

Onze economische publicaties

Wat doen we?

Wij publiceren

meer dan 400

artikels per jaar

Wij begeleiden

meer dan 15.000

klanten, prospecten en partners bij het nemen van beslissingen

Wij monitoren en evalueren

240

landen en 18 sectoren

Onze studies en rapporten zijn gebaseerd op drie pijlers: analyse van het landenrisico, analyse van het sectorrisico en inzicht in de belangrijkste trends op het gebied van (internationale) handel, kredietwaardigheid en betalingsgewoonten. Ze worden intern (door de CEO, de regionale CEO's, de afdelingen financiën, risico's, marketing, communicatie, etc.) en extern (door prospecten en EH-verzekerden, makelaars en partners) gebruikt en ze komen regelmatig aan bod in de internationale vakpers.

Economische studies

Landenrisico

Discover Euler Hermes' risk updates and the economic outlook for 241 countries around the world.

Euler Hermes bepaalt een landenrisico om het wanbetalingsrisico van 240 landen te beoordelen. Deze rating is gebaseerd op de analyse van honderden economische indicatoren. Ze gaat voort op een structurele landenrating op middellange termijn (AA tot D) die de macro-economische onevenwichten, de kwaliteit van het ondernemingsklimaat en de stabiliteit van het politieke systeem meet en een waarschuwingsindicator op korte termijn (1 tot 4) die de economische cycli en de financieringsrisico's van de economie meet.

Sectorrisico

Discover Euler Hermes' analysis of the risk of non-payment by companies in 18 sectors across 70 countries around the world.

Euler Hermes analyseert het risico op wanbetaling in 18 sectoren in 70 landen. De rating van de sectoren is gebaseerd op een analyse van de vraag, de rentabiliteit en de risico’s in verband met financiering en concurrentie. Ze worden uitgedrukt in 4 risiconiveaus, van laag (solide basis met gunstige vooruitzichten) tot hoog (dreigende of aanwezige crisis).

Belangrijkste trends

Euler Hermes heeft een inrukwekkende expertise opgebouwd in het monitoren van de solvabiliteit van meer dan 40 miljoen ondernemingen wereldwijd en het bestuderen van de betalingstermijnen van bedrijven. Euler Hermes werkt zijn prognoses regelmatig bij en biedt gedetailleerde analyses per activiteitensector. Euler Hermes publiceert ook verschillende studies over alle trends in de wereldhandel.

 

Risicokaarten per land

Onze ratings beoordelen het risico van bedrijfsfaillissementen in een bepaald land, zodat onze klanten weloverwogen beslissingen kunnen nemen over hun internationale activiteiten. Wij analyseren zo honderden economische indicatoren, zowel kwantitatieve als kwalitatieve, om u een volledig beeld te geven van het economische, politieke en zakelijke klimaat en de financiële en commerciële risico's die u kunnen beïnvloeden.