Laatste nieuws

Zijn uw klanten betrouwbaar?

Bedrijven krijgen vaak af te rekenen met onbetaalde facturen: • 90% van de bedrijven is de dupe van betalingsachterstanden • 1 factuur op 3 wordt te laat betaald • Wanbetaling is de oorzaak van meer dan 25% van de faillissementen Het kan u ook overkomen…

10.714 Belgische bedrijven gingen failliet in 2018

In 2018 moesten 10.714 bedrijven in het hele land hun deuren sluiten, amper 1% minder dan in 2017. Ondanks deze lichte daling blijft het aantal faillissementen in België helaas hoog en leidde dit tot het verlies van meer dan 18.000 banen.

Fraude bestrijden begint met het beperken van risico’s. 7 tips zetten u op weg!

Fraude vormt elke dag een grotere bedreiging voor bedrijven. Drie op vier ondernemingen werd de laatste vijf jaar het slachtoffer van een poging tot fraude. Bij één op vier haalden de fraudeurs het afgelopen jaar hun slag ook thuis. De gevolgen laten zich voelen op verschillende niveaus binnen een bedrijf waaronder op vlak van personeel, reputatie en financiële zekerheid.

Hoe kunt u uw onbetaalde facturen innen?

Onbetaalde facturen innen behoort helaas ook tot het beheer van uw bedrijf. Want een late betaling heeft een rechtstreekse invloed op uw kapitaalbehoeften. Een factuur die onbetaald blijft, weegt op uw winstmarge. Daarom is een krachtdadig beleid nodig wanneer een betaling achterblijft, want alleen zo vergroot u de kans om de achterstallige som toch te recupereren.

Belgische primeur: digitale borgstellingen

Euler Hermes, de Allianz-dochter die marktleider is in Europa op vlak van garanties en borgstellingen, pakt uit met een Belgische primeur. Voortaan kunnen klanten standaardgaranties online aanvragen en deze binnen 2 minuten digitaal ondertekend ontvangen.

Ook tussen uw klanten schuilen potentiële wanbetalers

Iedere keer dat uw bedrijf een factuur stuurt aan een klant, heeft u een kans dat die factuur niet wordt betaald. Die leidt tot risico’s voor de cashflow en rendabiliteit van uw bedrijf. Eén grote onbetaalde factuur kan ervoor zorgen dat de groei van uw bedrijf in gevaar komt of zelfs leidt tot het faillissement van uw bedrijf.

5 tips om uw bedrijf te beschermen tegen fraude tijdens uw vakantie

De vakantieperiode is meestal een zegen voor fraudeurs. Ze profiteren van de afwezigheid van werknemers of het tijdelijke gebrek aan organisatie om plannen te smeden voor fraude, verduistering of afpersing. En zo betekenen ze mogelijk ook een gevaar voor uw financiële positie. Maar het is wel degelijk mogelijk om voorzorgsmaatregelen te nemen, omdat vaak de menselijke factor de zwakste schakel is. Te vaak zetten werknemers in alle naïviteit de deur open voor fraudeurs.

1-9 van 9 resultaten