5 redenen waarom een verzekeraar een interessant alternatief is voor uw bankgaranties

Voor uw borgstellingen en garanties heeft u de keuze tussen een gespecialiseerde verzekeraar of uw bank. Voor de eerste is dat een corebusiness, voor de tweede een niche. In België hielden banken tot voor kort een monopolie op de afgifte van borgtochten en garanties, maar daar komt stilaan verandering in. Steeds meer verzekeraars betreden de markt. Die verzekeraars beschikken daarvoor over ruime expertise. Toch kloppen nog veel bedrijven voor borgstellingen en garanties bij hun bank aan, omdat ze het aanbod en de voordelen van een verzekeraar niet kennen. Al zijn er wel belangrijke verschillen om rekening mee te houden.

Raadpleeg ons gratis en deskundig advies omtrent
borgstellingen en garanties in het kader van internationale handel

Download onze whitepaper

1. Uw kredietlijnen blijven vrij

Bij banken behoren borgstellingen en garanties doorgaans tot de gemengde kredietlijnen op korte termijn. Elke borgstelling brengt dus een verbruik van deze kredietlijn met zich mee, tenzij die via een verzekeraar verloopt. Zo houdt uw bedrijf ruimte vrij op de gemengde kredietlijnen bij de bank.

2. Borgstelling zonder harde waarborg

Wanneer een bank een kredietopening ter beschikking stelt, moet uw bedrijf zekerheden en convenanten verstrekken, ook voor opnames in de vorm van borgstellingen. Dat is niet het geval als u een borgstelling uitgeeft via een verzekeraar. Die baseert zich enkel op de financiële informatie over uw bedrijf en het inherente risico verbonden aan de specifieke garantie.

3. Gespecialiseerde garantiemanagers

Uw bedrijfsbankier is een generalist, geen specialist. Deze persoon verleent advies voor de financiering van investeringsprojecten, werkkapitaalbehoeftes, cashmanagement, verzekeringen, kredietkaarten … En inderdaad ook voor borgstellingen en garanties. Bij een verzekeraar echter legt een gespecialiseerde ‘garantiemanager’ zich voor de volle 100% toe op deze materie. Dit maakt hem of haar uitstekend geplaatst om u deskundig te adviseren .

4. Borgstellingen en garanties op maat

Uw bankier biedt meestal standaardbankgaranties aan ‘op eerste verzoek’. Hierdoor moet de bank meteen cash betalen wanneer de garantie wordt ingeroepen. Een niet ongevaarlijke situatie die uw bedrijf mogelijk in een zwakkere positie plaatst ten opzichte van de tegenpartij. Nochtans kan u dikwijls andere voorwaarden negotiëren. De garantiemanager van de verzekeraar kan u hierbij helpen. Hij of zij wijst proactief op de gevaren van bepaalde garantietypes en begeleidt u bij de opstelling van ‘evenwichtige’ garantieteksten.

5. Performante technologie en ervaren specialisten

Bij borgstellingen en garanties komt een pak administratie kijken. Minstens drie partijen zijn betrokken (opdrachtgever, garantieverstrekker en begunstigde) die onderling veel communiceren. Dit moet snel en punctueel verlopen. Bij verzekeraars is deze administratie in handen van gespecialiseerde medewerkers. Verder is de software die zij aanbieden specifiek ontwikkeld om borgstellingen te beheren.

Download gratis de whitepaper ‘Borgstellingen en garanties in het kader van internationale handel’ en ontdek wat een verzekeraar voor u kan betekenen

Download de whitepaper Neem contact op met onze experten