Wat als u fraude vermoedt bij uw werknemers?

Vermoedt u dat een van uw werknemers fraude pleegt? Interne fraude kan uw onderneming ernstige schade toebrengen. Interne controles werken zonder twijfel preventief, maar tegen sommige fraude zijn ze helaas niet opgewassen. Treed daarom resoluut op: doe een beroep op professionals, documenteer alles en schakel uw fraudeverzekeraar in.
Neem contact op

1.     Doe een beroep op professionals

Laat de fraude vaststellen door een expert. Denk aan een detectivebureau of een expertisebureau. Hoe sneller u dat doet, hoe meer u uw verliezen beperkt. Als er effectief sprake is van fraude en die wordt snel gedetecteerd, kunt u voorkomen dat de bewijsstukken vernietigd worden. Een expert helpt u ook een schadedossier voor te bereiden voor uw fraudeverzekeraar.

2.     Documenteer alles

Verzamel alle documenten om de fraude te bewijzen. Deze ‘papertrail’ helpt de expert naar de bron van de fraude te gaan en alle stappen van het proces op een rij te zetten. Documenteer in detail alles wat u weet over de vermoedelijke daders en over het fraude-incident, inclusief eventuele tussenkomst van de politie.

De expert zal al deze documenten gebruiken om een tijdslijn op te stellen en te begrijpen hoe de werknemer precies te werk ging. Hij brengt ook de omvang van de schade in kaart en zoekt uit hoe de dader de fraude kon verbergen.

3.     Schakel uw fraudeverzekeraar in

Als u een fraudeverzekering afsloot, brengt u best uw verzekeraar op de hoogte zodat uw schadedossier tijdig en correct geopend wordt. Uw verzekeraar zal ook een expert aanstellen gespecialiseerd in fraude. Wordt de dader strafrechtelijk vervolgd, dan moeten ook de nodige stappen gezet worden om u burgerlijke partij te stellen via een advocaat.

Fraudeverzekering van Euler Hermes

De fraudeverzekering van Euler Hermes dekt naast financiële verliezen als gevolg van fraude door derden van buiten de onderneming, ook de verliezen en schade die het gevolg zijn van daden van werknemers. Denk aan verduistering van geld, voorraden en langetermijnactiva van de onderneming of misbruik van bedrijfskredietkaarten.

Om een schadedossier te openen, moet de verzekerde aantonen dat er een reeks verrichtingen gebeurd zijn die niet conform lijken met het beleid en de procedures of die erg ongewoon zijn. Er is pas tussenkomst als effectief bewezen is dat de frauduleuze werknemer echt de intentie had om schade toe te brengen en op een illegale manier winst te maken via kwaadwillige mails, brieven of andere valse methoden.

Graag meer informatie over deze fraudeverzekering? Contacteer ons vrijblijvend. We helpen u graag. Hier vindt u alvast wat extra informatie.

Lees ook meer over de soorten interne fraude.

11 resultaten

mei 12, 2020 | Cyber & Fraude

Wat als u fraude vermoedt bij uw werknemers?

Vermoedt u interne fraude? Treed dan best resoluut op. Doe een beroep op professionals, documenteer alles en schakel uw fraudeverzekeraar in. Ontdek meer.

mei 08, 2020 | Cyber & Fraude

Hoe herkent u interne fraude?

Interne fraude door een medewerker kan uw onderneming heel wat schade toebrengen Werknemers gebruiken verschillende strategieën om fraude te plegen. Ontdek ze.

mrt 29, 2020 | Cyber & Fraude

Let op voor fraude en phishing bij thuiswerk

Tijdens deze Coronacrisis is telewerken de norm. Digitaal werken is helaas ook een bron van inspiratie voor fraudeurs. Tips voor een goede cyberhygiëne.

11 resultaten

SCHRIJF U NU IN NEEM NU CONTACT OP +32(0)2 289 31 11