Fraude bestrijden begint met het beperken van risico’s. 7 tips zetten u op weg!

Fraude vormt elke dag een grotere bedreiging voor bedrijven. Drie op vier ondernemingen werd de laatste vijf jaar het slachtoffer van een poging tot fraude. Bij één op vier haalden de fraudeurs het afgelopen jaar hun slag ook thuis. De gevolgen laten zich voelen op verschillende niveaus binnen een bedrijf waaronder op vlak van personeel, reputatie en financiële zekerheid.

Contacteer onze experts voor deskundig advies omtrent fraudepreventie.

Neem contact op

Uit een onderzoek van Euler Hermes blijkt dat 46% van de bedrijven niets doet om zich tegen fraude te beschermen. Bedrijven weten vaak niet dat er een fraudeverzekering als oplossing bestaat of vinden deze niet noodzakelijk. Desondanks is de kans op fraude reëel en biedt dit een ultieme bescherming tegen verschillende vormen van fraude.

Daarom zetten we de 7 meest voorkomende excuses voor u op een rij. Test uw kennis! Zijn de volgende stellingen waar of niet waar?

  1. Hackers zijn sympathieke amateurs.
  2. Hackers zijn niet geïnteresseerd in kleine bedrijven.
  3. Wij doen alleen zaken met vertrouwde partners.
  4. Ons computernetwerk is sterk beveiligd.
  5. De kost van een verzekering is groter dan een fraudegeval.
  6. Geen enkele verzekering betaalt de schade terug die door fraude werd opgelopen.
  7. De verzekeringsmaatschappij zal me nooit binnen de 30 dagen terug betalen.

Ik wil het hebben over fraudepreventie in mijn bedrijf

Contacteer onze experts Wat is een cyber- fraudeverzekering?