3 manieren waarop uw klanten uw bedrijf in gevaar kunnen brengen

Zelfs als u een uitstekende relatie heeft met uw klant en als die snel betaalt, toch kan hij failliet gaan of een slechte beslissing nemen die uw bedrijf rechtstreeks beïnvloedt. Ook al heeft hij het beste met u voor, als uw klant niet over de nodige middelen beschikt om u te betalen, zal u niet betaald worden. Dat brengt voor u dan een ernstig financieel risico met zich mee.

Hoe kunnen uw klanten uw bedrijf in gevaar brengen en hoe kan u zich beschermen tegen dergelijke voorvallen?

Vorder vanaf nu het maximaal bedrag uit je onbetaalde factureren
dankzij deze tips van onze experts.

Download onze whitepaper

1. Faillissement

Als uw klant failliet verklaard is, is hij aan bepaalde beperkingen onderworpen. De curator beslist dan welke schulden met prioriteit betaald moeten worden. Het is mogelijk dat uw klant zijn schulden nooit betaalt.

2. Insolventie

Als de liquide middelen van uw klant onvoldoende zijn om zijn schulden te betalen of als hij zijn schulden slechts gedeeltelijk kan betalen, vormt die insolvente klant een risico voor uw bedrijf en voor uw cash flow.

3. Niet-betaling

Als uw klant er simpelweg niet in slaagt om u op tijd te betalen, moet u dat zo snel mogelijk te weten komen zodat u dat financiële tekort kan compenseren. Er kunnen verschillende redenen zijn om schulden niet te betalen: de factuur kan bijvoorbeeld ook verloren gegaan zijn tussen alle andere, of de klant wacht zelf op een betaling. Maar door tijd te besteden aan het achterhalen wat er aan de hand is, stelt u uw eigen betalingen of uw groeiambities ook uit.  

Zelfs als het onvermogen om te betalen slechts tijdelijk is, kan het domino-effect van de achterstallige betalingen ernstige gevolgen hebben voor uw onderneming. Stel u daarom niet langer bloot aan dergelijke risico’s. Bescherm uzelf met een kredietverzekering.

Een kredietverzekering beschermt u tegen het risico op wanbetalingen en faillissementen van uw klanten. U heeft de garantie dat u betaald zal worden voor de geleverde producten en diensten, zelfs als uw klant failliet is. In het geval van niet-betaling stelt Euler Hermes u na 60 dagen schadeloos.

Één op 4 faillissementen is het gevolg van wanbetalers. Vorder vanaf nu het maximaal bedrag uit je onbetaalde factureren dankzij deze tips van onze experts.

Download de gratis whitepaper Ik wil het hebben over de cashflow van mijn bedrijf