Corona kan tot zeer zware recessie leiden

Corona kan tot zwaarste recessie in jaren leiden

Covid-19 beheerst vandaag wereldwijd ons leven. De huidige Coronapandemie heeft overheden wereldwijd gedwongen de komende 3 maanden de pauzeknop in te drukken. Een nooit geziene situatie. In deze uitzonderlijke omstandigheden nemen beleidsmakers buitengewone maatregelen. Ze doen er alles aan om naast de uitbraakcurve van Covid-19, ook de recessiecurve af te vlakken.

Wereldwijde recessie

Economen van Euler Hermes voorspellen als hoofdscenario een wereldwijde recessie in de eerste helft van 2020, gevolgd door een U-vormig herstel. Dat zal het geval zijn in de overgrote meerderheid van zowel de ontwikkelde economieën als de groeilanden.

Economische krimp

Wereldwijd wordt een recessie voorspelt met een daling van het bbp (bruto binnenlands product) van 15% in het tweede kwartaal van 2020. Ook in de landen van de eurozone zal de economische groei in 2020 negatief zijn. Euler Hermes voorspelt daar een daling met 1,8% tegenover een stijging van 1,2% in 2019. Voor België in het bijzonder wordt dit jaar een negatieve groei voorspeld van -1,2%. Voor het tweede kwartaal zal het zelfs gaan om een negatieve groei van -2,7%. Deze prognoses gaan uit van een lockdown van 1 maand. Wordt de lockdown verlengd met vier weken, dan zal de impact nog duidelijker voelbaar zijn: de negatieve bbp-groei wordt in dat geval geschat op -3,5% voor België.

Volatiele aandelen

Voor de beurzen zal de situatie eerst verslechteren voor ze verbetert. De markten weerspiegelen de stroom van negatief nieuws als gevolg van de lockdown nog niet voldoende. Verwacht wordt dat de volatiliteit de aandelenmarkten op korte termijn nog eens zal doen dalen met 10 tot 20%.

Meer faillissementen

Wereldwijd zal het aantal failliete bedrijven naar verwachting met 13% stijgen in 2020. Voor België in het bijzonder verwachten economische experten een toename van het aantal faillissementen met 8 tot 10% bovenop het recordaantal van 2019. Dat is duidelijk meer dan de 2% die vooropgesteld werd voor de Coronacrisis. Vooral sectoren zoals de bouw, diensteverlening, retail, transport en de voedselverwerkende industrie zitten in de risicozone.

Plan B?

Naast het scenario van een U-vormige recessie waarbij het na een diepe crisis opnieuw betert, werkten de economen van Euler Hermes ook een alternatief scenario uit. Daarin is sprake van een langdurige economische en financiële crisis in L-vorm. Ze gaan in dat geval wel uit van een gezondheidscrisis die 12 tot 18 maanden aansleept en houden daarbij rekening met een mogelijke herinfectie. Volgens dat scenario gaan we in 2020 een stevige recessie tegemoet met een daling van het bbp in de eurozone en een daling van de economische groei met -6%.

Overheid springt bij

Maar liefst 65 miljoen werknemers in de volledige Europese Unie zullen nood hebben aan overheidshulp, voorspellen de economisten. Heel wat overheden in de eurozone namen maatregelen om de schade in te perken en de werkende bevolking zo goed mogelijk te ondersteunen. De kosten van deze maatregelen zouden tot 120 miljard euro kunnen oplopen wat neerkomt op 0,9% van het bbp. Door deze zeer zware, maar tijdelijke crisis gaan ook jobs verloren. Verwacht wordt dat de werkloosheid in de EU zal stijgen tot een niveau net boven 8%, wat 1% hoger ligt dan vandaag. Vooral werknemers met tijdelijke contracten en zelfstandigen zullen hier het slachtoffer zijn.

Gaan we hier lessen uit trekken?

Volgens Euler Hermes kan deze Covid-19 crisis onze visie op de wereld veranderen op diverse vlakken. Zo zullen investeringen in gezondheid opnieuw meer aandacht krijgen na jaren van ‘onderinvestering’. We zullen naar China kijken met een andere blik. Zij waren het eerste slachtoffer, maar overwonnen de crisis ook als eerste, en stellen zich vandaag genereus op tegenover andere landen door bv. mondmaskers en experts te leveren. Globalisering krijgt opnieuw een stevige klap. Landen zullen meer op zichzelf terugplooien en strengere controles invoeren. De manier waarop we andere exponentiële en collectieve uitdagingen te lijf gaan, zoals de klimaatverandering, zal veranderen. Urgentie zal primeren op middelen. Een opeenvolging van beurscrashes zou een invloed kunnen hebben op toekomstige investeringen en kunnen leiden tot een meer defensieve strategie. Vandaag shoppen, werken en reizen we op een heel andere manier. Deze crisis kan er ook over zorgen dat we meer gaan sparen voor onvoorziene omstandigheden.

Lees hier  de volledige analyse (in het Engels)

12 resultaten

aug 21, 2020 | COVID-19

Covid-19: Bericht van Wilfried Verstraete

Wilfried Verstraete deelt het economische plaatje dat voor ons ligt en wat onze teams doen om onze klanten en partners te ondersteunen, om het grote geheel te zien en vroegtijdig te kunnen handelen.

aug 19, 2020 | Pers & Media, COVID-19

Covid-19 heeft de prioriteiten van de CFO’s veranderd

Een nieuw onderzoek van Euler Hermes, wereldmarktleider in kredietverzekeringen, neemt de prioriteiten voor 2020 van Europese CFO’s onder de loep en in welke mate deze beïnvloed werden door de Covid-19-crisis. Lees het artikel.

jul 30, 2020 | Pers & Media, COVID-19

Covid-19: betalingstermijnen worden langer

Volgens Euler Hermes, wereldmarktleider op het gebied van kredietverzekeringen, leidt de Covid-19-crisis wereldwijd tot langere betalingstermijnen. Lees het artikel.

12 resultaten