Economie incasseert ongeziene schok

Economie incasseert ongeziene schok

Met een verwachte negatieve groei van -3,3% van het globale bbp in 2020 treft de Covid 19-crisis de economie wereldwijd als een meteoriet. De economen van Euler Hermes voorspellen ongeziene handelsverliezen, een hoge stijging van het aantal faillissementen en een massaal verlies van jobs. Ondanks het uitzicht op een exit van de lockdown, zal de economie niet meteen weer op volle kracht draaien. Zowel een scenario in U-vorm als een veel pessimistischer L-vormig scenario zijn mogelijk.

Het lijkt erop dat de wereldwijde economie op de grootste recessie afstevent sinds WOII. De wereldwijde economische krimp in 2020 wordt geschat op -3,3%. Dat betekent het equivalent van 9.000 miljard dollar. Om u een idee te geven, dat komt overeen met het bbp van Duitsland en Japan samen. De gevolgen van de Covid 19-crisis zijn twee keer zo zwaar als na de financiële crisis van 2008. Meer dan de helft van de wereldbevolking zit in lockdown.

Enkele cijfers

De cijfers tonen de harde realiteit. Ook België is zwaar getroffen.

Economische groei – evolutie van het bbp
 

 

Situatie voor de crisis

2020

U-vormig scenario*

2020

L-vormig scenario
 

2021

U-vormig scenario

2021

L-vormig Enkelescenario

Wereldwijd
 

2,5%

-3,3%

-6,0%

5,3%

0,7%

België
 

1,4%

-8,3%

-19,5%

10%

-1,0%

Eurozone
 

1,2%

-9,3%

-20,0%

9,3%

-2,5%

*Uitgaande van een lockdown van 2 maanden en een heel geleidelijke exit

Geen reden tot euforie

Hoewel er uitgekeken wordt naar een exit, is er nog geen reden voor te veel enthousiasme. De meeste economieën zullen weliswaar geleidelijk heropstarten, maar waarschijnlijk nog enkele kwartalen op slechts 70 tot 80% capaciteit draaien. Ook op de beurzen en kapitaalmarkten ziet het ernaar uit dat het eerst nog zal verslechteren voor het weer beter gaat.

Waar economen eerst uitgingen van een scenario in U-vorm, waarbij na een diepe crisis een vlot herstel volgt, is dat vandaag niet zeker. Er zijn ook signalen dat we afstevenen op een langdurige crisis in L-vorm. Waarbij het enkele jaren kan duren voor de economie weer op kruissnelheid zit.

Redding heeft een prijs

Heel wat landen namen aan het begin van de crisis massaal maatregelen om de onmiddellijke financiële, economische en sociale kosten van de crisis op te vangen. Ook België. Denk aan tijdelijke werkloosheid, overheidssteun voor bedrijven, uitstel van betalingen… Dat kost ontzettend veel geld. De prijs om jobs te redden bijvoorbeeld overtreft in de meeste landen meer dan 1,5% van hun bbp. De overheidsschulden zijn dan ook enorm. Ook centrale banken haalden alles uit de kast om een crash te voorkomen.

Stap voor stap

Nu is het tijd om vooruit te kijken om uit deze crisis te geraken.  Het is quasi zeker dat we maar heel geleidelijk uit deze fase van opsluiting zullen stappen. Elk land zal dat op zijn eigen tempo doen en dat kan drie tot vier maanden duren. Onze economen voorspellen vier fases. Van volledige lockdown, over geleidelijke nationale en vervolgens internationale heropening tot uiteindelijk een volledige doorstart. Sommige sectoren zoals de bouw zullen daarbij sneller kunnen schakelen dan bijvoorbeeld horeca en retail. Maar back to business a usual zit er niet in voor midden 2021 en zal ook afhangen of er dan al een vaccin beschikbaar is.

De weg naar herstel verschilt ook per regio. Zo lijken Europa en de VS een ander pad te kiezen, bevestigt China een gedeeltelijke heropstart en staat de groeilanden een perfecte storm te wachten.

Keep calm and carry on

Om ervoor te zorgen dat we een U-vormig herstel krijgen van de economie en niet de gevreesde langdurige crisis (L-vorm), zullen ongeziene beleidsbeslissingen nodig zijn. Waar de focus eerst lag op dringende maatregelen om de liquiditeit te redden, moeten er vandaag geleidelijke en zorgvuldige gekozen maatregelen komen om faillissementen tegen te gaan en de economie weer te doen opleven om te voorkomen dat ze een soort zombie wordt.

Meer details leest u in het volledige verslag  (in het Engels).

12 resultaten

aug 21, 2020 | COVID-19

Covid-19: Bericht van Wilfried Verstraete

Wilfried Verstraete deelt het economische plaatje dat voor ons ligt en wat onze teams doen om onze klanten en partners te ondersteunen, om het grote geheel te zien en vroegtijdig te kunnen handelen.

aug 19, 2020 | Pers & Media, COVID-19

Covid-19 heeft de prioriteiten van de CFO’s veranderd

Een nieuw onderzoek van Euler Hermes, wereldmarktleider in kredietverzekeringen, neemt de prioriteiten voor 2020 van Europese CFO’s onder de loep en in welke mate deze beïnvloed werden door de Covid-19-crisis. Lees het artikel.

jul 30, 2020 | Pers & Media, COVID-19

Covid-19: betalingstermijnen worden langer

Volgens Euler Hermes, wereldmarktleider op het gebied van kredietverzekeringen, leidt de Covid-19-crisis wereldwijd tot langere betalingstermijnen. Lees het artikel.

12 resultaten