Analyse van het kmo-klimaat

Een vergelijkende studie van het kmo-klimaat in 13 landen door Euler Hermes toont aan dat kmo’s een belangrijke levensader zijn voor de economie. Stijgende vaste kosten en onbetaalde facturen blijven echter een grote uitdaging.

  • 6 uitdagingen waar kmo’s mee kampen komen aan bod in de studie: bureaucratie, fiscaal beleid, flexibiliteit van de arbeidsmarkt, toegang tot financiering, exportmogelijkheden en concurrentie.
  • België verovert de 6e plaats in de rangschikking. Het gebrek aan arbeidsflexibiliteit blijft een uitdaging voor Belgische kmo’s.
  • Het klimaat voor kmo’s is het gunstigst in Canada, gevolgd door Hong Kong, de VS, Nederland en Singapore.
  • Belgische kmo’s kunnen met hogere marges kunnen werken dan hun Europese tegenhangers, maar toch voelt bijna de helft van de Belgische kmo’s (43%) een negatieve impact op hun winstmarges als gevolg van oninbare vorderingen.

Lees de analyse van Euler Hermes Group en bekijk de volledige studie  

Kmo’s: de levensader van de economie

Het economisch belang van kmo’s is aanzienlijk. In België telt de kmo-sector bijna 2 miljoen jobs, goed voor ongeveer 64% van de totale tewerkstelling. De kmo-sector wordt dus niet voor niets de levensader van de economie genoemd.

Kleine vennootschappen zijn volgens het wetboek van vennootschappen:

Vennootschappen met rechtspersoonlijkheid die op balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar niet meer dan een van de volgende criteria overschrijden:

  • Jaargemiddelde van het personeelsbestand van maximaal 50
  • Jaaromzet, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde bedraagt max.  € 9.000.000
  • Balanstotaal van maximum € 4.500.000


Uitdagingen van kmo’s

De studie toont aan dat de grootste uitdagingen voor kmo’s te maken hebben met bureaucratie en administratie, fiscaal beleid, het vinden van de juiste mensen en de daarmee verbonden loonkosten.

Kmo’s kampen ook vaak met financieringsmogelijkheden, intense concurrentie en een zware kostenstructuur (loonlasten, regelgeving, belastingen).

KMO activiteit per regio:

  • Brussel: 12%
  • Wallonië: 27%
  • Vlaanderen: 56%
Bron: Global Business Monitor 2019, Bibby Financial Services - Euler Hermes.


Wat tonen de cijfers over België?

Exportgericht en fiscaal gunstig

Het bedrijfsklimaat in België is relatief bevorderend voor kmo’s. De nabijheid van grote afzetmarkten zoals het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland maken van België een exportgerichte economie. Grensoverschrijdende handel verloopt relatief vlot en in vergelijking met andere landen zijn de (administratieve) kosten om vanuit België naar de buurlanden te exporteren bijna verwaarloosbaar. Een ongetwijfeld gunstige factor is het feit dat België een exportagentschap heeft in de drie regio’s.

Gemiddeld zijn in andere landen 5,5% van de kmo’s exportgericht, waar dat in België 7,1% is. Het valt uiteraard nog af te wachten hoe zwaar de impact van de brexit zal zijn op de export.

Een ander positief element is dat de Belgische kmo’s sinds 2018 een verlaagd vennootschapsbelastingtarief van 20% genieten (tegenover het normale tarief van 29%). Dat verschil verhoogt de marges van kmo's met ongeveer +2%. En deze marges lagen al hoger dan in andere landen. In 2017 bedroeg de verhouding tussen de EBITDA en de omzet 13%, wat neerkomt op +2% boven het Europese gemiddelde. Dat zou de weerbaarheid tegen stijgende kosten, zoals lonen en importprijzen, moeten verhogen.

Concurrentie, administratie en starheid

Aan de andere kant is het tarief van de vennootschapsbelasting zelf, relatief hoog in vergelijking met kmo’s van andere landen (+5% hoger dan bijvoorbeeld Frankrijk). Net zoals uit de algemene tendens blijkt, oefenen ook in België felle concurrentie, administratieve lasten en in het bijzonder de inflexibiliteit van de arbeidsmarkt neerwaartse druk uit op het kmo-klimaat.

Onbetaalde facturen wegen door

Stijgende vaste kosten en stabiliteit van de cashflow zijn belangrijke uitdagingen voor kmo’s. Bijna de helft van de kmo’s (43%) voelt een negatieve impact op de winstmarges als gevolg van oninbare schulden. Het tijdig innen van facturen is een van de grootste zorgen van de Belgische kmo’s. Iets meer dan een derde benoemt dit zelfs als hun belangrijkste probleem. Facturen die te laat of helemaal niet betaald worden, vormen een directe aanval op de liquiditeit van een onderneming.

1 op 4 faillissementen in België zijn het gevolg van een wanbetaling van een klant

Bron: Euler Hermes Global Economic Outlook


Troeven van een kredietverzekering voor kmo’s

Om wanbetaling te voorkomen, is het belangrijk goed te weten met wie u zakendoet. Niet alleen om betalingsproblemen te vermijden, maar ook om ervoor te zorgen dat u zich kunt focussen op wat echt telt: uw business. Samenwerken met een gevestigde kredietverzekeraar is een goede manier om deze problemen te voorkomen en indien nodig te bestrijden.

Hebt u nog geen ervaring met een kredietverzekeraar? Laat een klantencheck uitvoeren. Wij doen een solvabiliteitsonderzoek bij drie van uw klanten of prospecten. Helemaal gratis. Zo bent u zeker met wie u te maken heeft en kan u eenvoudig de financiële gezondheid van uw klanten of prospecten controleren.

7 resultaten

feb 25, 2020 | Groei

Analyse van het kmo-klimaat

De belangrijkste uitdagingen voor kmo’s zijn o.a. administratie, financiering en kosten. Ook onbetaalde facturen wegen zwaar door. Ontdek de volledige studie.

nov 28, 2019

De winter komt eraan: hoe kunt u uw bedrijf beschermen tegen de risico's van een somber economisch klimaat?

De wereldwijde groei vertraagt, het economische klimaat in Europa verslechtert. Bewapen u tegen de gevaren die uw bedrijf bedreigen.

nov 28, 2019 | Groei

Expert Corner: Hoe voert Euler Hermes een risicoanalyse uit?

In deze editie van onze Expert Corner legt Frederic Allier, Risk Director Euler Hermes BeLux, uit wat een risicoanalyse bij Euler Hermes inhoudt.

7 resultaten

SCHRIJF U NU IN NEEM NU CONTACT OP +32(0)2 289 31 11