Kredietverzekering beschermt tegen wanbetalingen en faillissementen

De Kredietverzekering: een driedubbele verdedigingsgordel tegen wanbetalers

De gezondheidscrisis mag dan stilaan onder controle geraken, de economische schok van de lockdown zal voor veel bedrijven nog lang nazinderen. Economen van Euler Hermes verwachten in de komende maanden een lawine van wanbetalingen en faillissementen. Uw klanten écht kennen, wordt meer dan ooit de boodschap. Een kredietverzekering is daarvoor het ideale instrument.

Nu de strikte lockdown al een poosje achter de rug is, hopen veel bedrijfsleiders op een snelle terugkeer naar business as usual. Yannick Vermetten, commercieel directeur van Euler Hermes BeLux, maant aan tot voorzichtigheid. “Natuurlijk is een doorstart belangrijk, maar omzetgroei mag geen fetisj zijn. Stabiliteit en een solide cashpositie zijn vandaag prioritair. Kies liever voor kleine bestellingen waarvan u zeker bent dat ze betaald worden. Grote deals zijn veel onzekerder. Ga na of klanten voldoende draagkracht hebben om te betalen. Voorzichtigheid en realiteitszin, daar draait het om.”

Onzeker klimaat

Gezonde bedrijven onderscheiden van ongezonde: het is makkelijker gezegd dan gedaan. Veel ondernemers gaan er prat op dat ze hun klanten door en door kennen, maar het huidige economische klimaat brengt volgens Yannick Vermetten veel onzekerheid met zich mee. “Bedrijven die vorig jaar mooie cijfers lieten zien, zitten vandaag misschien in slechte papieren. Het kan snel verkeren, kijk maar naar de recente faillissementen van E5-mode en Swissport. Ook sterke spelers kunnen het moeilijk krijgen. Oude zekerheden komen plots op losse schroeven te staan.”

De kredietverzekering als driedubbele verdedigingsgordel

De polis van de kredietverzekering van Euler Hermes zorgt voor een driedubbele verdedigingsgordel. “Om te beginnen, screenen we de kredietwaardigheid van nieuwe klanten. Gaat u met een bedrijf in zee, dan blijven we het verder monitoren. We pikken allerlei signalen op, zoals een achterstallige betaling, een wijziging van het management, een overname en brengen u daarvan op de hoogte. Als de klant ondanks alles niet betaalt, proberen we de openstaande factuur te innen. Als het kan met een minnelijke schikking, als het moet via juridische weg. Als dat niets oplevert, vergoeden wij de onbetaalde facturen voor 90%. Zodat u zich kunt focussen op wat écht telt: veilig zakendoen.”

Betaling gegarandeerd binnen de 60 dagen

Een kredietverzekering levert flink wat voordelen op. Om te beginnen heeft het een positieve impact op de Days Sales Outstanding (DSO): Euler Hermes garandeert een betaling van de aangeboden facturen binnen de 60 dagen. Dankzij een kredietverzekering hebben bedrijven minder werkkapitaal en werkmiddelen nodig: reserves voor eventuele verliezen zijn niet nodig. Ook de tijdsbesparing is mooi meegenomen. Veel bedrijven screenen hun klanten wel, maar een gebrek aan tijd, kennis en mankracht staat een actieve opvolging in de weg.”

Klik hier voor meer info

Van standaardoplossing tot maatwerk

Volgens Yannick Vermetten hoeft een kredietverzekering niet nodeloos ingewikkeld te zijn. “Voor kleine kmo’s is er een standaardoplossing die u bedrijf goed beschermt. Met een eenvoudige check komt u onmiddellijk te weten of een bedrijf solvabel is of niet. We werken met een schaal van 1 tot 10 waarbij 1 staat voor zeer goed en 10 voor een faillissement. Grotere ondernemingen kunnen rekenen op maatwerk: zo kunt u voor elke klant afzonderlijk de grootte van de dekking bepalen. Een kredietverzekering is het sluitstuk van het kredietmanagement van onze klanten. Een goede opvolging en screening zijn essentieel, maar een kredietverzekering sluit de cirkel.”

Relancemaatregelen en kredietverzekering hand in hand

Heel wat ondernemers investeren vandaag in de relance van hun zaak. Een begrijpelijke keuze, al wil dat volgens Yannick Vermetten niet zeggen dat u een kredietverzekering links moet laten liggen. “Het is een én-én-verhaal, het een sluit het ander niet uit. Natuurlijk kunt u investeren in de relance van uw onderneming, maar wat als uw facturen op het einde van de rit onbetaald blijven? Waardoor u het op uw beurt moeilijk krijgt de eigen leveranciers te betalen? Veel bedrijven verkeren in zwaar weer. Dit is hét moment om uw klantenrelaties goed te bekijken. Welke klanten staat u langere betalingstermijnen toe en welke niet? Een externe speler als Hermes Euler kan daarbij een belangrijke rol spelen.”

17 resultaten

jul 29, 2020 | Wanbetaling

Kredietverzekering beschermt tegen wanbetalingen en faillissementen

In het vierde kwartaal van 2020 dreigt een lawine van wanbetalingen en faillissementen. Met een kredietverzekering bent u beschermd tegen al dat onheil.

jul 27, 2020 | Wanbetaling

Zes alarmsignalen voor wanbetaling

Wanbetalingen kunnen uw eigen solvabiliteit ondermijnen. Tijdig de signalen ontdekken en gepast reageren is de boodschap.

jul 16, 2020 | Wanbetaling

Over welke vaardigheden moet de moderne CFO beschikken?

Financieel directeurs spelen meer dan ooit een strategische rol. Wat zijn de essentiële vaardigheden om de CFO van morgen te worden? Verder lezen.

17 resultaten

SCHRIJF U NU IN NEEM NU CONTACT OP +32(0)2 289 31 11