Zes alarmsignalen voor wanbetaling

Geef wanbetalers geen kans: ontdek de 6 alarmsignalen én een effectieve oplossing

De financiële gezondheid van uw bedrijf is een constante bezorgdheid, zeker nu de economische gevolgen van het coronavirus zich laten voelen. Maar na een crisis is nog meer alertheid geboden. Want dan is het risico dat klanten en prospects uw eigen financiële gezondheid in het gedrang brengen, groter dan ooit.

Aan welke alarmsignalen herkent u potentiële wanbetalers? Hoe wanbetaling te voorkomen? En wat te doen om u hier effectief tegen te wapenen? We zetten het hier helder op een rij.

Deze 6 alarmsignalen wijzen op een wanbetaling

Wanbetaling is als een ernstige (en helaas vaak fatale) aandoening: hoe vroeger u erbij bent, hoe beter. Maar voorkomen is nog het beste van alles. De praktijk leert dat aan wanbetaling vaak een reeks signalen voorafgaan. Herkent u deze?

1. Het betalingsgedrag verandert.

Een vaak voorkomend alarmsignaal: uitstaande facturen worden almaar later betaald. Lagging, zoals dat heet. Komt er een verzoek tot betalingsuitstel? Dan kunt u daar eventueel ingaan, mits strikte afspraken. Maar als verlate betaling stilaan een vast patroon vormt, kan dat uitmonden in wanbetaling.

2. De excuses stapelen zich op.

“Onze boekhouder is met vakantie en we brengen het in orde zodra hij/zij terugkomt”, ”We hebben technische problemen met het systeem”, ”Er was een fout met de levering” of zelfs een plots ”Eigenlijk zijn we helemaal niet tevreden met wat u geleverd hebt.” Excuus na excuus voor het niet of laattijdig betalen van uw facturen moet alle bellen laten rinkelen.

3. Uw klant is plots moeilijk bereikbaar.

Onbeantwoorde e-mails. Telefoons die niet worden opgenomen. Voicemail na voicemail. Sms’en zonder reactie. Als een klant na herhaalde pogingen geen contact met u opneemt, weet u hoe laat het (wellicht) is.

4. Het management is niet zo stabiel.

Is het management van uw klant gelinkt aan bedrijven met een slechte historiek qua betalingen of faillissementen? Zeker bij kleinere bedrijven is het verleden vaak een goede indicator voor de toekomst. Extra opletten kan nooit kwaad.

5. Er verandert veel bij uw klant.

Zijn er vaak veranderingen in het management of in de hoofdzetel? Is er een verlenging van het lopende boekjaar zonder gegronde uitleg? Heeft de onderneming op tijd haar jaarrekening neergelegd? Indien niet, dan roept dit alvast vragen op. Veranderingen op zich zijn geen probleem, maar als dat niet in lijn is met de normale gang van zaken, blijft u best waakzaam.

6. Uw klant heeft steeds minder klanten.

Is uw klant steeds meer afhankelijk van steeds minder klanten? Een probleem met één van die afnemers kan de hele ketting uit balans brengen. Houd daarom steeds ‘the big picture’ voor ogen.

Deze alarmsignalen kunt u nauwkeurig monitoren bij uw bestaande klanten.

Minder makkelijk wordt het, wanneer u mogelijke wanbetalers onder uw prospects wilt identificeren. Nochtans is dit erg belangrijk, want voor een duurzame groei na een crisis hebt u nu eenmaal een betrouwbaar en duurzaam bestand van nieuwe klanten nodig.

Doe hier een kredietwaardigheidstest

Proactieve aanpak wanbetalingen bespaart u veel ellende

Met een sterk en stipt betalingsbeleid beschermt u zich tegen wanbetalers en faillissementen. Zo pakt u het aan.

1. Reageer snel op achterstallige betalingen

Eén onbetaalde factuur kan verregaande gevolgen hebben. Daarom is het zo belangrijk dat u achterstallige betalingen snel detecteert én recupereert. Alles begint bij heldere, ondertekende contracten. Hoe minder ruimte voor betwisting, hoe groter de kans dat u een onbetaalde factuur (snel) kunt innen.

2. Maak een systeem voor herinneringen en aanmaningen

Achterstallige betalingen zijn niet altijd een teken van slechte wil. Meestal gaat het om kleine vergetelheden. Met een eenvoudige aanmaning kunt u uw klant herinneren aan de onbetaalde factuur. De kans op betaling neemt daardoor toe. Goed om te weten: er zijn softwareprogramma’s die automatisch aanmaningen versturen na een bepaalde termijn.

3. Besteed uw incasso uit

Achterstallige betalingen kunnen de gemoederen tussen klant en leverancier hoog doen oplopen. Een onafhankelijke expert kan de rust doen terugkeren. Een professioneel incassobureau heeft ervaring in moeilijke onderhandelingen over achterstallige betalingen. Het kan creatieve oplossingen naar voor schuiven die klant en leverancier tevredenstellen.

4. Zorg voor een minnelijke schikking

Soms is een gerechtelijke procedure onvermijdelijk om uw onbetaalde factuur toch in te vorderen. Toch laat u het best niet zo ver komen. Met een minnelijke schikking toont u uw goede wil aan uw klant. Een minnelijke schikking is niet alleen sneller en goedkoper dan een juridische procedure, ze is er ook op gericht om de handelsrelatie te bewaren.

5. Geef uitstel van betaling

Een aantrekkelijke vorm van minnelijke schikking is het uitstel van betaling. De klant mag het verschuldigde bedrag dan in verschillende schijven terugbetalen, gespreid over een bepaalde periode. In de meeste gevallen zal daar ook een intrest bijkomen, die de laattijdige betaling compenseert.

Kredietverzekering beschermt tegen niet betaalde facturen

Even samenvatten? Een goed kredietmanagement is de basis voor uw financiële gezondheid. Alert zijn voor alarmsignalen in het gedrag van uw bestaande klanten maakt een wereld van verschil. Proactief en reactief actie ondernemen tegen wanbetaling eveneens.

Maar vaak is dat niet genoeg. Gewoonweg, omdat het risico veel groter is geworden en uw eigen veerkracht onder druk staat. Denk eraan: trage betalers of faillissementen kunnen uw eigen solvabiliteit ondermijnen.

Dan biedt de juiste kredietverzekering  een effectieve bescherming. Wat er ook gebeurt: u wordt vergoed voor uw verliezen. Zodat u ongehinderd kunt blijven investeren en groeien.

Een goede kredietverzekeraar:

  • helpt u wanbetaling zoveel mogelijk te voorkomen;
  • monitort de financiële gezondheid van uw prospects en klanten op basis van up-to-date data van ruim 80.000 bedrijven in 55 landen;
  • zorgt ervoor dat klanten voorrang geven aan de onbetaalde factuur, en hun betaaltermijnen respecteren;
  • int uw onbetaalde facturen;
  • betaalt u voor uw goederen en diensten, zelfs als uw klant failliet gaat.

Wapen u tegen wanbetalers en faillissementen met een kredietverzekering van Euler Hermes. U profiteert meteen van de voordelen.

17 resultaten

jul 29, 2020 | Wanbetaling

Kredietverzekering beschermt tegen wanbetalingen en faillissementen

In het vierde kwartaal van 2020 dreigt een lawine van wanbetalingen en faillissementen. Met een kredietverzekering bent u beschermd tegen al dat onheil.

jul 27, 2020 | Wanbetaling

Zes alarmsignalen voor wanbetaling

Wanbetalingen kunnen uw eigen solvabiliteit ondermijnen. Tijdig de signalen ontdekken en gepast reageren is de boodschap.

jul 16, 2020 | Wanbetaling

Over welke vaardigheden moet de moderne CFO beschikken?

Financieel directeurs spelen meer dan ooit een strategische rol. Wat zijn de essentiële vaardigheden om de CFO van morgen te worden? Verder lezen.

17 resultaten

SCHRIJF U NU IN NEEM NU CONTACT OP +32(0)2 289 31 11