Kredietverzekering

We helpen bedrijven om hun toekomst in eigen handen te nemen. Bouw uw business verder uit dankzij onze uitgebreide kennis over bedrijven wereldwijd.

Neem nu contact op Gratis klantencheck

 

Wat is een kredietverzekering?

Een kredietverzekering dekt u in tegen onbetaalde facturen en wanbetaling. Wij volgen de financiële gezondheid op van uw klanten en we houden u hiervan in real-time op de hoogte. Zo kunt u met het nodige vertrouwen handelen. Wij staan in voor de incasso en zorgen ervoor dat uw onbetaalde facturen worden geïnd. Wanneer uw klanten nier meer kunnen betalen of failliet gaan, wordt u toch betaald voor de goederen en diensten die u heeft geleverd.

ANTICIPEREN

Danzij onze volledige en up-to-date informatie kunt u zelf de evolutie van uw klantenrisico opvolgen.

BESCHERMEN

Bescherm uw uitgaande facturen. Zo stelt u uw werkkapitaal en marges veilig. Op die manier versterkt de kracht van uw onderneming uw vertrouwen bij banken en investeerders.

GROEIEN

Leg u vooral toe op de meest betrouwbare bedrijven en ontdek nieuwe manieren om te groeien en uw activiteiten te ontwikkelen.


Het risico van niet-betaling is altijd aanwezig, zelfs als uw klanten gevestigde bedrijven zijn. Een kredietverzekering dekt de commerciële en politieke risico's waardoor uw vorderingen niet worden betaald. Sluit een kredietverzekeringspolis af om de negatieve gevolgen van failliete klanten te verminderen en beheers wanbetalingsrisico's. Wij houden de financiële gezondheid van uw klanten in de gaten en beoordelen hen met ons grade-systeem. U kiest handelslimieten om de omvang en frequentie van orders te beheersen die u van nieuwe of bestaande klanten accepteert. Wij bewaken de grades constant en informeren u over veranderingen vanwege financiële uitdagingen van uw klanten. U kunt uw handelslimieten aanpassen om het kredietrisico te beheersen. Onze incassodiensten ondersteunen uw eigen processen en optimaliseren betalingspercentages. Gebruik onze kredietverzekering om uw bank- en handelsrelaties te verbeteren.