wanbetalers

Wanbetalers

U wilt klanten, geen wanbetalers. Ontdek onze tips om wanbetalers te herkennen.
Wanbetaling is als een ernstige ziekte: een vroege detectie is essentieel, anders kan het fataal worden. Voorkomen is beter dan genezen. De praktijk leert dat aan wanbetaling vaak een reeks signalen voorafgaan. Als u ze kunt herkennen, kunt u veel wanbetalingen vermijden.

Het betalingsgedrag verandert

Een vaak voorkomend alarmsignaal: uitstaande facturen worden almaar later betaald. Komt er een verzoek tot betalingsuitstel? Dan kunt u daar eventueel op ingaan, mits strikte afspraken. Maar als verlate betaling stilaan een vast patroon vormt, kan dat uitmonden in wanbetaling.

  De excuses stapelen zich op

“Onze boekhouder is met vakantie”, ”We hebben technische problemen met het systeem”, ”Er was een fout met de levering” of zelfs een plots ”We zijn niet tevreden met wat u geleverd hebt.” Excuus na excuus voor het niet of laattijdig betalen van uw facturen moet alle bellen laten rinkelen.

  Uw klant is plots moeilijk bereikbaar

Onbeantwoorde e-mails. Telefoons die niet worden opgenomen. Voicemail na voicemail. Sms’en zonder reactie. Als een klant na herhaalde pogingen geen contact met u opneemt, weet u hoe laat het is.

Het management is niet zo stabiel

Is het management van uw klant gelinkt aan bedrijven met een slechte historiek qua betalingen of faillissementen? Zeker bij kleinere bedrijven is het verleden vaak een goede indicator voor de toekomst. Extra opletten kan nooit kwaad.

  Er verandert veel bij uw klant

Zijn er vaak veranderingen in het management of in de hoofdzetel? Is er een verlenging van het lopende boekjaar zonder gegronde uitleg? Heeft de onderneming niet op tijd haar jaarrekening neergelegd? Indien ja, blijft u best waakzaam.

  Uw klant heeft steeds minder klanten

Is uw klant steeds meer afhankelijk van steeds minder klanten? Een probleem met één van die afnemers kan de hele ketting uit balans brengen. Houd daarom steeds ‘the big picture’ voor ogen.

Dit begint met het verzamelen van de juiste informatie over uw klanten. En de signalen te herkennen als het dreigt mis te gaan. We kunnen u helpen een inschatting te maken over hoe een bedrijf er financieel voorstaat. Wij hebben uitgebreide en up-to-date informatie over meer dan 83 miljoen bedrijven wereldwijd. Door gebruik te maken van deze informatie kunt u met vertrouwen besluiten tegen welke voorwaarden u met hen zaken wilt doen.

Welke factoren bepalen de kredietwaardigheid van een bedrijf?

 1. Het eigen vermogen
  Welk deel van het totale vermogen schulden en eigen vermogen zijn? Hoe groter het deel eigen vermogen is, hoe beter de kredietwaardigheid zal zijn.
 2. De liquiditeit
  Is er voldoende liquiditeit om kortlopende schulden af te lossen? Hoe meer liquiditeit er is, hoe beter de kredietwaardigheid zal zijn.
 3. De omzet en de winstgevendheid
  Ook deze gegevens nemen wij mee bij het bepalen van de kredietwaardigheid van een bedrijf. Hoe meer winst er is, hoe beter de kredietwaardigheid zal zijn.

Uw bedrijf beschermen was nog nooit zo belangrijk als nu. In deze crisistijden bent u nooit veilig voor wanbetaling of een faling van een van uw klanten. Deze risico's veroorzaken vaak een sneeuwbaleffect. Dit leidt tot risico's voor de cashflow en winstgevendheid van uw bedrijf. Eén grote onbetaalde factuur kan ervoor zorgen dat de groei van uw onderneming in gevaar komt of zelfs leidt tot faillissement.

Een kredietverzekering beschermt u tegen risico’s van wanbetaling en faillissement van uw klanten:

monitor financial health

Wij monitoren de financiën van uw klanten

collection

Wij zorgen voor de inning van uw onbetaalde facturen

En we vergoeden u als uw klanten niet betalen