Liquiditeit van bedrijven

In tijden van crisis komt de liquiditeit van bedrijven onder druk te staan, waardoor effectief liquiditeitsbeheer voor alle bedrijven een must is. De liquiditeit van een onderneming meet haar vermogen om liquide middelen aan te trekken om lopende schulden af te lossen, en het is belangrijk inzicht te hebben in de status van uw liquiditeit, zowel vandaag als in de komende maanden.

Een effectief bedrijfsliquiditeitsbeheer helpt u om

  • Snel liquide middelen te genereren bij verwachte kastekorten, zoals onbetaalde schulden
  • Zelfs om uw bedrijf uit te breiden

De covid-19-crisis heeft voor veel bedrijven tot een scherpe daling van de liquiditeit geleid; in sommige gevallen zijn solvabele maar illiquide bedrijven failliet gegaan. Een voortdurende evaluatie van de beschikbare liquide middelen en van de liquiditeit van het bedrijf is daarom van essentieel belang.

U kunt onze liquiditeitscalculator gebruiken om uw inkomende en uitgaande kasstromen te testen en een model te maken voor slechtere scenario's en tegenvallers, zoals een daling van de verkoop of een toename van het aantal klanten dat niet betaalt.

Vul gewoon elk veld in de liquiditeitscalculator in om de liquiditeit in de tijd te modelleren en veranderingen in de cashflow, die door verschillende handelsvariabelen worden beïnvloed, te simuleren.

Als eerste stap raden wij u aan alle velden in te vullen om uw huidige bedrijfsliquiditeit weer te geven, zonder rekening te houden met de impact van eventuele nieuwe negatieve externe factoren.

Klik vervolgens op 'berekenen' om de grafiek die de liquiditeit in de loop van tijd weergeeft, te vullen. Hier volgt een uitleg van enkele van die velden:

  • Beschikbare liquide activa: Uw inventaris, debiteuren, voorraden en ongebruikte kredietlijnen zijn voorbeelden van liquide activa – zaken die u snel kunt omzetten in harde cash.
  • Maandelijkse vaste kosten: lease- en huurkosten, verzekeringen, rente
  • Maandelijkse variabele kosten: arbeidslasten, commissies en ruwe materialen
  • Eenmalige verliezen: de waarde van bedorven goederen, bijvoorbeeld

Als u eenmaal inzicht hebt in uw huidige bedrijfsliquiditeit, waarom begint u dan niet met het modelleren van worst case- en best case-scenario's om inzicht te krijgen in toekomstige liquiditeitsscenario's?

Bijvoorbeeld, wat zouden de gevolgen zijn voor de liquiditeit van het bedrijf als:

  • Wanbetalingen vermeerderen/verminderen?
  • Verkopen vermeerderen/verminderen?
  • Betalingsachterstanden vermeerderen/verminderen?
  • Maandelijkse kosten vermeerderen/verminderen?
Uw gegevens
%
%
Dagen

Let op! Deze tool is bedoeld als een voorbeeld. Het laat de potentiële impact van een reeks vooraf gedefinieerde factoren zien. Dit is geen vervanging voor een gezonde financiële planning voor uw bedrijf. Dit komt deels door de aannames van de tool, die vereenvoudigde versies zijn van de zakelijke realiteit. Facturen worden bijvoorbeeld willekeurig binnen een maand verdeeld (wat bij elke herberekening wijzigt) terwijl de kosten binnen een maand gelijk worden verdeeld. Uw persoonlijke situatie kan sterk verschillen van de financiële resultaten die door de tool worden voorgesteld.

Als u zich zorgen maakt over schuldvorderingen die uw bedrijf hinderen, kunt u met ons praten over hoe u uw vorderingen kunt beschermen met een kredietverzekering. Wij helpen u te beoordelen of het een goed idee is voor uw bedrijf. Vul gewoon het onderstaande formulier in.
55.000+
KLANTEN WERELDWIJD
83 miljoen+
BEDRIJVEN IN ONZE DATABASE
AA rating
VAN STANDARD & POOR'S
Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met je op.
​ ​
​ ​