virtual reality statistics

Hoe extra financiering krijgen van banken?

Het beheer van het werkkapitaal is vaak een uitdaging voor kleinere ondernemingen. In een periode van snelle groei kan uw financiële situatie steeds moeilijker worden en worden uw financiële berekeningen steeds complexer. U heeft regelmatig afspraken met uw bankier en uw financieel team heeft het ontzettend druk.

Er zijn verschillende manieren om toegang te krijgen tot financiering en om uw financiële omstandigheden te verbeteren. Een van de belangrijkste factoren is het onderhouden van een vertrouwensrelatie met uw bank. Daarvoor moet u duidelijk toelichten wat de aard van uw financiering is en hoe u winst genereert en uw marges beschermt.

Een kredietverzekering is daarbij een pluspunt. Ze versterkt de relatie met uw klanten, vooral tijdens groeiperiodes waarin u veel nieuwe klanten aantrekt. Het getuigt van goed risicobeheer en van uw vermogen om efficiënte financiële middelen te gebruiken. Een kredietverzekering afsluiten geeft u toegang tot betrouwbare informatie die uw strategie en verkoopprognoses veiligstelt. Onze eenvoudige tool SmartLink  begeleidt u bij dat proces.

Het kunnen aantonen van een degelijk financieel beheer kan voordelen opleveren bij onderhandelingen met uw bankier, of het nu gaat om kredietfaciliteiten of rentevoeten.

Een kredietverzekering afsluiten heeft vele voordelen. Neem gerust contact op met onze experts om u te begeleiden en u te tonen op welke voordelen uw onderneming kan rekenen.

NEEM NU CONTACT OP +32(0)2 289 31 11 Meer informatie
Als manager of verantwoordelijke van een kleine onderneming bent u zich bewust van de moeilijkheden die de verhouding schulden/eigen vermogen en het beheer van het werkkapitaal met zich meebrengen. Uw activiteiten vereisen flexibele financiering om opportuniteiten in bestaande of nieuwe markten te kunnen aangrijpen. Alvorens u geld toe te kennen, zullen banken en investeerders uw financiële gezondheid evalueren. Tijdens uw ontwikkeling zullen nieuwe klanten de prestaties en stabiliteit van uw bedrijf monitoren. Kies voor onze kredietverzekering en andere diensten, zoals incasso, om uw financiële partners gerust te stellen en de toegang tot nieuwe bankkredieten te vergemakkelijken. Uw financiering wordt flexibeler en uw risicobeheer blijft onder controle, dat alles voor een winstgevende groei.