drone

Hoe kan ik mij activiteiten veilig ontwikkelen en wanbetaling vermijden?

 

Paradoxaal genoeg kan snelle groei ook een aantal bedreigingen met zich meebrengen! In een fase van snelle ontwikkeling is het nodig om waakzaam te blijven bij een te groot aantal bestellingen. De euforie van het succes kan een heel andere realiteit verbergen. Prospectie? Ja, maar wel met de nadruk op de meest betrouwbare handelspartners. Verkopen? Ja, maar wel met de zekerheid dat u betaald wordt! Hoe harder u werkt om nieuwe klanten te winnen en hoe meer u uw prospectietechnieken en uw producten verbetert, hoe groter de kans dat u steeds grotere bestellingen zult ontvangen.

Weten wanneer u moet weigeren is het moeilijkst wanneer er zich interessante kansen voordoen, vooral voor kleine bedrijven. Uw investeerders willen een hoger rendement en de bank wil uw omzet zien stijgen. Ook uw medewerkers raken overtuigd omdat deze opportuniteit zo spannend is.

In die situatie zijn er verschillende oplossingen om op risico's te anticiperen en uw prospectie- en ontwikkelingsinspanningen te optimaliseren.

Door u een beter inzicht te bieden in de financiële situatie van de ondernemingen waarop u zich richt en door u te beschermen tegen wanbetaling, stelt een kredietverzekering uw kasstroom veilig. Een kredietverzekering afsluiten versterkt het vertrouwen van uw bankpartners en vergemakkelijkt zo uw toegang tot financiering.

1
Uw cashflow beheersen is van essentieel belang. Welke kosten moet u zelf maken bij uw leveranciers? Wat zijn de gevolgen en kosten daarvan op de  arbeidskrachten die u moet inzetten? En wat zijn de verwachte inkomsten en wanneer worden die op uw bankrekening gestort?
2
Ga uw financieringsbehoefte na en neem contact op met uw bank. Heeft u indien nodig wel voldoende middelen ter beschikking? Kunnen uw investeerders of andere financiële partners deelnemen aan een fondsenwerving?
3
Ga na of uw cashflow wel veilig is en of uw inkomsten gegarandeerd zijn. Het risico bestaat altijd dat een klant te laat of helemaal niet betaalt. Het is mogelijk dat u dan uw kosten niet kunt dekken. U zult dan merken dat het in tijden van nood veel moeilijker is om te onderhandelen over een financieringsbehoefte.
De ontwikkeling van uw onderneming kan worden afgeremd door niet- of laattijdig betaalde facturen, met een kastekort als gevolg. Wij kunnen u helpen deze situatie te boven te komen. Wij bieden oplossingen voor kredietverzekering met tools die uw beslissingen ondersteunen en die zo zijn ontworpen dat ze u kunnen helpen om beslissingen te nemen. Onze oplossingen voor verzekering en borgstelling zijn aangepast aan de grootte van uw onderneming, of u nu gaat om een kmo, een multinational of een grote onderneming die op verschillende markten actief is. Ons team van experts zorgt ervoor dat onze producten en diensten aansluiten bij uw behoeften en uw activiteitensector en dat ze in lijn zijn met uw groeistrategie.