Euler Hermes Kredittforsikring

Kredittforsikring – fordi tillit ikke er nok dersom kunden slutter å betale

En kredittforsikring sikrer at du får betaling
Forbered virksomheten din på brexit Få et pristilbud Global Insolvency Report 2020

Din likviditet er avhengig av at dine kunder betaler deg. Med en kredittforsikring gjennom oss, overvåker vi dine kunder og dere økonomiske utvikling. Vi hjelper deg med å styre din risiko for å unngå eller redusere tap, betaler ikke kunden erstatter vi tapet.

Kredittforsikring er for bedrifter som ønsker:

 • Å beskytte seg mot tap på utestående fordringer
 • få en kredittvurdering av nye eller eksisterende kunder
 • kontroll på sin likviditet og trygghet i hverdagen
Se hvordan en kredittforsikring sørger for at du får betaling
Hvor godt kjenner du egentlig kunden din og deres betalingsevne? Du kan sitte med store utestående beløp, og en høy risiko for at dette ikke blir betalt. Hva med nye kunder i nye markeder, hvor godt kjenner du deres betalingsmønster?

En kredittvurdering fra Euler Hermes gir deg oversikt over hvilke kunder du trygt kan samarbeide med, og hvilke kunder som kan få problemer med å betale ditt utestående. Vi analyserer bl.a. kundens årsregnskap, resultatutvikling, egenkapital, gjeld og bankforbindelser.

3 gode grunner til å sjekke kundens risiko hos Euler Hermes

 • Du unngår tap på kunder som ikke betaler
 • Du får risikooversikt på dine kunder
 • Du kan gjøre tryggere valg av nye kunder eller markeder
Få en gratis kredittvurdering av tre kunder
Get the latest economic research analysis on Covid-19. In-depth analysis of the current changes to global economy, local companies, countries and sectors worldwide.

Keep yourself updated  on the global Covid-19 website, for most recent news, analysis and webinars.
Read global and local Covid-19 economic updates here
Euler Hermes - A Company of Allianz
Vi är en del av Allianz, världens största försäkrings- och finanskoncern. Det innebär att vi är den globala ledaren inom kreditstyrning och kreditförsäkring, med en närvaro i över 50 länder. Därför kan du vara trygg med att vi har kapitalstyrkan som behövs för att ge dig den nödvändiga och ekonomiska trygghet som ditt företag behöver.
Les mer om Euler Hermes finansielle styrke

En kredittforsikring dekker dine utestående fordringer og beskytter dermed din likviditet. Vi overvåker dine kunders økonomiske utvikling, og dersom en kunde får betalingsproblemer eller går konkurs, erstatter vi tapet.

Det er enkelt å opprette en kredittforsikring

 • Dere søker om beskyttelse og vi fastsetter en forsikringssum
 • Dere leverer til kunden som normalt
 • Vi gir deg beskjed om endringer i kundens økonomiske utvikling 
 • Hvis kunden ikke betaler, erstatter vi tapet
r
Se hvordan en kredittforsikring sikrer deg
r

Sene betalinger kan være krevende for en bedrift, og det vil påvirke likviditeten og omsetningen negativt. Vi tilbyr inkasso som en del av vår kredittforsikringsløsning, og har et globalt nettverk for inndrivelse i de land der din kunde befinner seg. Vi vil alltid følge lokal lovgivning og retningslinjer i inndrivelsesprosessen, og med respekt for din gode kunderelasjon

Du vil motta erstatning etter kort tid

 • Du melder straks ditt krav og inkassosaken til oss
 • Vi iverksetter inkasso, og erstatter tapet innen kort tid
Se hvordan vi kan bistå deg med vårt globale nettverk

Hvis du er pålagt å stille en garanti for at bedriften kan oppfylle betingelsene i henhold til kontrakten, kan Euler Hermes stille garantier på dine vegne, vi er en uavhengig garantist og kan garantere for ditt kontraktuelle ansvar. Euler Hermes har en meget sterk finansiell stilling med en AA-rating fra Standard & Poor's.

 

 • Vi har samarbeidspartnere i hele verden som kan bistå med lokal kunskap som er svært viktig for å tilpasse garantien til de lokal krav og språk.
 • Vi har mulighet til å stille internasjonale garantier i tråd med det dine kunder forventer og krever.
 • Euler Hermes kan stille en rekke garantier som for eksempel omfattter leveranser av ulike produkter, byggeprosjektet av alle typer og garantere for eventuelle offentlig krav som blir satt
r
Se hvordan vi styrker garantiene dine