Advarsel: Hei, du benytter nå en utdatert nettleser. Vennligst bytt til en mer oppdatert nettleser som for eksempel Crome, Firefox eller Microsoft Edge.

Euler Hermes Kredittforsikring

Kredittforsikring

En kredittforsikring sikrer at du får betaling
– fordi tillit ikke er nok dersom kunden slutter å betale

Din likviditet er avhengig av at dine kunder betaler deg. Med en kredittforsikring gjennom oss, overvåker vi dine kunder og dere økonomiske utvikling. Vi hjelper deg med å styre din risiko for å unngå eller redusere tap, betaler ikke kunden erstatter vi tapet.

Kredittforsikring er for bedrifter som ønsker:

 • Å beskytte seg mot tap på utestående fordringer
 • få en kredittvurdering av nye eller eksisterende kunder
 • kontroll på sin likviditet og trygghet i hverdagen
Vi er en del av Allianz, et av verdens største forsikrings- og finanskonsern. Det betyr at vi er den globale lederen innen kredittstyring og kredittforsikring med tilstedeværelse i mer enn 50 land. Du kan derfor være sikker på at vi har kapitalstyrke til å gi din bedrift den nødvendige økonomiske tryggheten.

En kredittforsikring dekker dine utestående fordringer og beskytter dermed din likviditet. Vi overvåker dine kunders økonomiske utvikling, og dersom en kunde får betalingsproblemer eller går konkurs, erstatter vi tapet.

Det er enkelt å opprette en kredittforsikring

 • Dere søker om beskyttelse og vi fastsetter en forsikringssum
 • Dere leverer til kunden som normalt
 • Vi gir deg beskjed om endringer i kundens økonomiske utvikling 
 • Hvis kunden ikke betaler, erstatter vi tapet
r
r

Sene betalinger kan være krevende for en bedrift, og det vil påvirke likviditeten og omsetningen negativt. Vi tilbyr inkasso som en del av vår kredittforsikringsløsning, og har et globalt nettverk for inndrivelse i de land der din kunde befinner seg. Vi vil alltid følge lokal lovgivning og retningslinjer i inndrivelsesprosessen, og med respekt for din gode kunderelasjon

Du vil motta erstatning etter kort tid

 • Du melder straks ditt krav og inkassosaken til oss
 • Vi iverksetter inkasso, og erstatter tapet innen kort tid

Hvis du er pålagt å stille en garanti for at bedriften kan oppfylle betingelsene i henhold til kontrakten, kan Euler Hermes stille garantier på dine vegne, vi er en uavhengig garantist og kan garantere for ditt kontraktuelle ansvar. Euler Hermes har en meget sterk finansiell stilling med en AA-rating fra Standard & Poor's.
 

 • Vi har samarbeidspartnere i hele verden som kan bistå med lokal kunskap som er svært viktig for å tilpasse garantien til de lokal krav og språk.
 • Vi har mulighet til å stille internasjonale garantier i tråd med det dine kunder forventer og krever.
 • Euler Hermes kan stille en rekke garantier som for eksempel omfattter leveranser av ulike produkter, byggeprosjektet av alle typer og garantere for eventuelle offentlig krav som blir satt
r
Over 55.000
kunder verden over
Over 83 millioner
bedrifter som overvåkes
AA-vurdering
av Standard & Poor’s