Agentregister

Offentlig register for Euler Hermes Norge i henhold til Lov av 10. juni 2005 nr. 41 om forsikringsformidling.

Credable

 • Country Manager:

Richard Garnier

 • Organisasjonsnr.:

516407-6233

 • Etableringsadgang:

Sverige

 • Adgang til å yte tjenester:

Norge

 • Tilsynsmyndighet:

Finanstilsynet/Finansinspektion Sverige

 • Nettside:

www.credable.com

JET SEAFOOD AS

 • Country Manager:

Eirik Talhaug

 • Organisasjonsnr.:

920 137 652

 • Etableringsadgang:

Norge

 • Adgang til å yte tjenester:

Norge

 • Tilsynsmyndighet:

Finanstilsynet

 • Nettside:

https://www.seafoodportal.com/

LARS KAVLI (KAVLI PROJECTS)

 • Organisasjonsnr.:

923 268 529

 • Etableringsadgang:

Norge

 • Adgang til å yte tjenester:

Norge

 • Tilsynsmyndighet:

Finanstilsynet