8 steps to prepare your business for markets abroad

Etter hvert som virksomheten din vokser, kan ekspandering  inn i utenlandske markeder være et naturlig neste skritt for å øke vekst. Er du klart til å ta steget? I denne 5-minutters podcast episoden, går vi gjennom åtte trinn du trenger før du inntar nye markeder.  

 

 

   

Vil du høre mer om hvordan Euler Hermes kan hjelpe deg med å gjøre trygge forretninger i utlandet.

Ta kontakt med oss på telefon eller e-post