Vanlige spørsmål

Jeg trenger hjelp med et krav

kontakt oss

Hvis jeg melder et krav, hvor mye ersatter dere?

Beløpet vi betaler når du melder et krav, kalles erstatningen (godtgjørelse for skade). Vi erstatter normalt et tap med 90 %. Nøyaktig hva du får, avhenger av hvilken avtale du velger, og eventuelle andre kommersielle betingelser. Dekningsprosenten vil fremkomme av din avtale.

Hvis bedriften min pådrar seg et tap og kravet blir godtatt, når får jeg betalt?

Våre retningslinjer sier at vi skal ubetale erstatning normalt 30 dager etter tapet.

Har dere en onlineløsning?

Ja. Når du inngår en avtale med oss, får du også tilgang til vår onlineløsning Eolis. Her kan du søke om beskyttelse på dine kunder, samt overvåke din portefølje og melde inn saker til inkasso.

Finn mer informasjon og ta kontakt

Kundetjenester Kontakt oss