FÅ KREDITTVURDERT DE 3 STØRSTE KUNDENE DU ER MEST USIKRE PÅ

Få trygghet rundt fremtidige betalinger fra dine mest usikre kunder. Vi foretar en grundig kredittvurdering av kundene og gir deg tilbakemelding for hvordan du best kan redusere risikoen.

 

 

*Kredittvurderingen er basert på informasjonen vi har til rådighet på vurderingstidspunktet. Du bestemmer selv hvor stor dekning/ beskyttelse du har behov for ovenfor dine debitorer (summen av maksimalt utestående beløp). Denne kostnadsfrie kredittvurderingen kan kun benyttes en gang, og ikke av bedrifter som allerede er kunder i Euler Hermes.