Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Statlig garantiordning sikrer god dekning

Statlig garantiordning sikrer god dekning

Vi har inngått en avtale med Den Norske Stat om en statlig garantiramme som skal sikre at vi kan opprettholde betydelig forsikringskapasitet i den nåværende globale økonomiske krisen og for resten av 2020.

Med etableringen av rammeverket for statsgaranti, vil vi være bedre i stand til å støtte flere selskaper i deres forsøk på å opprettholde sine markedsrelasjoner og salg til kjøpere som er berørt av Covid-19-krisen, og uten risiko for at manglende betaling ikke lenger er mulig å få forsikret.

Hva betyr det?

Den nye garantiordningen sikrer at vi fortsatt kan opprettholde og gi god dekning av kredittforsikring til tross for presset på den globale økonomien.

Bare søk dekning, så klarer vi resten. Statsgarantiordningen gjelder for resten av 2020.

Hvordan er ordningen sammensatt?

Statsgarantien er en reforsikring av de norske kredittforsikringsselskapene og består av en statlig garantiramme på 20 milliarder norske kroner som støtter kredittforsikringen du har hos Euler Hermes. Garantien dekker forsikringer tegnet av norske selskaper i forbindelse med deres handel med norske så vel som utenlandske kunder.

Ordningen er godkjent av ESA og kan sikre at norske selskaper kan fortsette å inngå transaksjoner med tillit til betalingen.

Kontakt oss for mer informasjon eller be om et pristilbud på kredittforsikring

​ ​
​ ​