tilbake til «business as usual» etter covid-19

Steg for steg: Slik vender markedet tilbake til "business as usual" etter covid-19

Etter at covid-19 la arbeidsplassene øde i vår, har kontorer rundt om i landet og store deler av verden så smått begynt å fylles med medarbeidere igjen. Vi kan skimte rushtid og køer på motorveiene flere steder, og de fleste restauranter har åpnet igjen. Litt etter litt åpner samfunnet opp, og vi beveger oss i retning av noe som minner om en normal hverdag, samtidig som vi håper på å unngå en ny smittebølge.

Alt peker likevel på at det er en lang vei igjen før alt blir som det var, og før aktivitetsnivået igjen ligner det som var før nedstengningen i mars. Det viser en analyse av data fra en rekke forskjellige markeder og bransjer, som vi presenterer i en hvitbok med tittelen «Reopening the World: Beware of False Starts». Du kan laste den ned her.

Ana Boata, head of macroeconomic research hos Euler Hermes, har identifisert fire stadier i den pågående krisen. Disse stadiene kan bidra til å gi et overblikk over denne spesielle situasjonen.

Første stadium: Nasjonal nedstengning

– I det første stadiet iverksatte de fleste regjeringer en generell nedstengning av samfunnet for å flate ut kurven og dermed begrense smittespredningen, forklarer Ana Boata.

Nedstengningen satte store deler av markedet på pause og bidro til en drastisk nedgang i det overordnede aktivitetsnivået.

Det skapte et sjokk i markedet, og det var begynnelsen på krisen. Det er kort fortalt effekten av nedstengningen som markedet skal komme seg over, men det er flere hinder underveis. Disse kan du lese mer om i de neste avsnittene. Veien tilbake til normale tilstander er altså lengre enn man kanskje kunne tro.

Samtidig er det her, i første stadium, at de økonomiske tiltakspakkene ble vedtatt i et forsøk på å holde arbeidslivet og følgelig arbeidsmarkedet gående.

Andre stadium: Forsiktig gjenåpning

Litt etter litt åpner samfunnet igjen, og mens flere vender tilbake til arbeidet og hverdagen, øker forbruket sakte, men sikkert, og samfunnet begynner å bevege seg i retning av normale tilstander. Det går langsomt, men det går.

De fleste regjeringer har iverksatt strategier for økt testing og isolering av nye smittetilfeller samt målrettet karantene for kontinuerlig å bekjempe smittespredningen av covid-19. Mange land er også i gang med å identifisere muligheter for å øke forbruket.

Det er imidlertid fortsatt store utfordringer ved grensene, og det største problemet akkurat nå er, ifølge Ana Boata, at det ikke eksisterer en felles strategi for gjenåpningen på tvers av landegrensene.

– Akkurat nå er det opp til hvert enkelt land å legge en strategi for å åpne grensene, og så lenge åpningen ikke er internasjonalt koordinert, vil gjenopprettingen av markedet ta mye lengre tid, forklarer hun.

De forskjellige lokale strategiene gjør det nemlig vanskeligere å gjennomføre internasjonal handel, og de skaper samtidig utfordringer for transportsektoren. Dette forsinker prosessen på veien mot normale tilstander.

Tredje stadium: Tilbake på sporet

Hvis alt går etter planen over de neste månedene, kan virksomheter regne med at grensene åpnes mer og mer, samtidig som at forbudet mot samlinger i større grupper oppheves. Det sistnevnte er riktignok et realistisk scenario først etter sommeren 2020 en gang, og antageligvis vil tredje stadium først tre i kraft for fullt i løpet av høsten.

I takt med en økt gjenåpning og mer åpne grenser, økes også risikoen for en ny smittebølge. Vi forventer at en ny bølge er mest sannsynlig en gang i høst, men risikoen ligger der allerede nå. En ny bølge vil true markedet på ny, men reaksjonen vil høyst sannsynlig ikke være den samme som i vår, sier Ana Boata.

– Vi mener at regjeringene har lært av den første bølgen, og hvis det skulle komme en ny bølge, vil det iverksettes målrettet nedstengning, heller enn en generell nedstengning. Ikke minst fordi samfunnet ikke har råd til en ny generell nedstengning, sier hun, og henviser til de store økonomiske tiltakspakkene som skulle motvirke oppsigelser og konkurser under vårens nedstengning.

Beredskapen har generelt blitt bedre, utstyret er på plass og strategiene for å motvirke smittespredningen ligger klare. Vurderingene er derfor at effekten på markedene også vil bli moderat, sammenlignet med vårens store sjokkreaksjon.

Fjerde stadium: Vaksine muliggjør "business as usual"

Åpne grenser, ingen nedstengning og ingen økonomiske tiltakspakker – det er målet, men det er først mulig den dagen covid-19 er helt borte, eller en vaksine er utviklet. Med den informasjonen vi har for hånden og den tidsrammen som ligger til grunn, forventer vi ikke at det er mulig å rulle ut en vaksine globalt før midten av 2021.

– Det betyr at det vil være begrensninger inntil den tid, og de forskjellige sektorene vil derfor heller ikke kunne ha full drift før midten av 2021, forklarer Ana Boata.

Deretter vil det ta noen måneder å komme seg helt på plass igjen, og Ana Boata forventer at aktivitetsnivået i markedet ikke vil nå nivået fra før krisen før utgangen av 2021.

Ett skritt om gangen ...

... er bedre enn to skritt frem og ett tilbake. Det er en lang vei å gå før alt er som normalt igjen, men over det neste året kan vi nærme oss hvis:

  1. gjenåpningen fortsetter
  2. restriksjoner som oppheves, ikke blir gjeninnført
  3. grensene åpnes mer og mer
  4. økonomiske støtteordninger ikke fjernes for raskt eller for tidlig
  5. nivået av åpenhet koordineres på tvers av grensene
  6. vi klarer å håndtere og kontrollere smittespredningen – ikke bare her hjemme eller i Europa, men globalt.