Advarsel: Hei, du benytter nå en utdatert nettleser. Vennligst bytt til en mer oppdatert nettleser som for eksempel Crome, Firefox eller Microsoft Edge.

Hvordan vil den globale økonomien reagere etter hvert som vaksinene rulles ut?

Hvordan vil den globale økonomien reagere etter hvert som vaksinene rulles ut?

De nylige gjennombruddene i produksjon og utrulling av vaksiner vil hjelpe den globale økonomien i 2021, men kortsiktige hindringer kan fremdeles utgjøre potensielle risikoer.

Nylige anslag fra det internasjonale kredittforsikringsselskapet Euler Hermes tilsier en global økonomisk vekst på +4,6 prosent i 2021, etterfulgt av en vedvarende gjenopphenting i 2022 til +3,8 prosent, som et resultat av utrullingen av vaksinen.

– Akkurat nå ser det ut til at det kommer til å bli verre, før det blir bedre igjen, sier Kirsten Neergaard, Nordic Director – Risk, Information, Claims & Collection hos Euler Hermes.

– Etter en oppblomstring i økonomien sommeren og høsten 2020 slo en ny bølge av pandemien til, med nye nedstengninger i kjølvannet. Vi opplever en liten lavkonjunktur for øyeblikket, men hvis vaksinene blir rullet ut som planlagt, er det mulighet for et begynnende oppsving, legger hun til.

Vaksineøkonomi handler om trygghet

Til tross for utfordringene, særlig på tilbudssiden, forventer Euler Hermes at vaksinasjon av sårbare deler av befolkningen i de fleste land vil være oppnåelig innen slutten av sommeren 2021. Dette vil legge grunnlaget for økonomisk vekst i andre halvår 2021.

Vaksineøkonomi handler om trygghet. Utrullingen av vaksiner bør skape den nødvendige tryggheten, slik at tjenesteøkonomien starter opp igjen, husholdningene begynner å bruke av ekstra oppsparte midler og næringslivet gjenopptar investeringene.

– Vaksineøkonomi handler om trygghet, og derfor forventer vi et teknisk økonomisk oppsving i andre halvår 2021. Enkelte sektorer vil imidlertid oppleve gjenopphentingen først i 2022, sier Kirsten Neergaard.
 

Særlig luftfarts- og turistnæringen forventes ikke å komme opp på førkrisenivåene før en gang i løpet av 2023, og selv dette avhenger av at vaksinene gir den stabiliteten man håper på.

– Utrullingen av vaksiner er svært viktig for de hardest rammede bransjene. Covid-19 er kommet for å bli. Vaksinene vil imidlertid gi stabilitet, slik at disse bransjene får en mulighet til gjenopphenting, forklarer Kirsten Neergaard.

Politiske beslutningstakere under press og i søkelyset

Takket være de økonomiske sikkerhetstiltakene og retningslinjene som myndighetene innførte, var konkursnivået lavere i andre halvår 2020. Euler Hermes forventer imidlertid at vi kommer til å se en forsinket konkursbølge, når tiltakene rulles tilbake.

– Vi forventer at enkelte selskaper har et økt gjeldsnivå, og forutser en forsinket konkursbølge når sikkerhetsnettet fjernes, sier Kirsten Neergaard.

Politiske beslutningstakere vil være under press og i søkelyset, og det blir avgjørende å vite når og hvordan man bør avvikle tiltakene.

– Den globale økonomien er ikke friskmeldt ennå, og vi forventer at de politiske beslutningstakerne gir næringslivet den nødvendige støtten til å holde hjulene i gang til den økonomiske opphentingen begynner, legger hun til.

Norden kommer til å oppleve en økning i antall insolvenser

Til tross for at den internasjonale distribusjonen av vaksiner har begynt, er tidene fortsatt usikre.  Til sjuende og sist dominerer risikoer knyttet til rekkefølge og overganger (oppheving og innføring av nedstengning, politisering av vaksinasjonskampanjer og støtte til retningslinjer).

– De nordiske landene har en sterk og sunn økonomi, men vi forventer en økning i antall konkurser når de økonomiske sikkerhetstiltakene som er iverksatt for å hjelpe næringslivet, blir fjernet. Videre kan virksomheter i Norden lett bli påvirket av nedstengninger i for eksempel Spania eller Storbritannia, sier Kirsten Neergaard.
 

Sverige 7%
Norge 18%
Danmark 27%
Finland 15%

Videre utover i 2021 og 2022 blir god kredittstyring og en sterk kontantstrøm viktigere enn noensinne.

– Men enda viktigere er det å ha riktig strategi og god kunnskap om samarbeidspartnerne, leverandørene og kundene sine. Det er viktig å ligge i forkant, sier Kirsten Neergaard.