Advarsel: Hei, du benytter nå en utdatert nettleser. Vennligst bytt til en mer oppdatert nettleser som for eksempel Crome, Firefox eller Microsoft Edge.

En hard brexit kan koste de nordiske landene totalt 4 milliarder euro årlig i eksport.

En hard brexit kan koste Norge 2,1 milliarder euro årlig i eksport

Virksomheter må nå forberede seg på at det ikke vil komme på plass noen avtale før britene forlater EU ved årsskiftet.

Dette er den klare konklusjonen man kan trekke etter å ha hørt statsminister Boris Johnsons uttalelser i midten av oktober, etter nok et resultatløst EU-toppmøte der brexit sto på agendaen.

– EU har ikke forhandlet seriøst de siste månedene, og siden det bare er ti uker til overgangsperioden er over, har jeg vurdert de mulige scenarioene, sa Boris Johnson.

Med andre ord: Storbritannia forbereder seg på en hard brexit ved årsskiftet.

Verdens største kredittforsikringsselskap, Euler Hermes, anslår at sannsynligheten for en brexit uten avtale har økt til 45 prosent.

En hard brexit kan, ifølge den siste økonomiske analysen fra Euler Hermes, ende opp med å koste EU 33 milliarder euro i tapt eksport, der de nordiske landene står for et samlet eksporttap på 4 milliarder euro. Norge ligger dårligst an og kan vente seg et tap på 2,1 milliarder euro. Sverige og Danmark ligger an til å gå glipp av henholdsvis 805 og 739 millioner euro, mens Finland slipper billigst unna med et tap på 327 millioner euro.

Eksporttap, millioner euro

sveip for å se mer

  Hard brexit
Myk brexit
Norge 2116 802
Mineraler 1879 719
Uedle metaller 52 19
Kjemikalier 43 14
Maskineri 29 11
Transportutstyr 19 7
Sverige 805 447
Transportutstyr 165 77
Mineraler 123 73
Maskineri 92 57
Papir, papp
90 56
Trevirke, kork osv. 79 47
Danmark 739 408
Uedle metaller 232 141
Maskineri 153 92
Animalske produkter 63 25
Mat, drikke, alkohol 58 25
Tekstiler 46 23
Finland 327 194
Papir, papp
80 50
Mineraler 61 38
Trevirke, kork osv.
36 21
Maskineri 34 20
Uedle metaller 29 18

Hvis en avtale ikke kommer på plass, vil det fra 1. januar 2021 innføres avgifter på en rekke varer som handles mellom EU og Storbritannia.

Euler Hermes anslår at britiske importpriser vil øke mest for følgende kategorier: (i) fottøy, hodeplagg, paraplyer, ridepisker, fjær, kunstige blomster (+21 %), (ii) tekstiler (+21 %), (iii) animalske produkter og levende dyr (+20 %) og (iv) mat og drikke (+20 %).

De økonomiske beregningene som Euler Hermes har utført, viser at Tyskland kan tape opptil 8,2 milliarder euro i eksport til Storbritannia. Nederland vil oppleve en nedgang i eksporten på 4,8 milliarder euro, mens Frankrike kan forvente et tap på 3,6 milliarder euro.

Ifølge analysen kan Storbritannia oppleve en tilbakegang i BNP på 5 prosent, en nedgang i eksporten på 15 prosent og en inflasjon på 5 prosent i en periode på minst seks måneder.

Euler Hermes forventer fortsatt at en avtale kommer på plass innen fristen

Selv om sannsynligheten for en hard brexit har økt, forventer Euler Hermes likevel at partene kommer til enighet om en avtale i midten av november.

Også EU mener at det fremdeles er mulig å få i havn en avtale innen utgangen av året. Dette understreket EU-president Charles Michel under en tale i Europaparlamentet i oktober:

– Det begynner virkelig å haste nå, men vi er forberedt på å forhandle døgnet rundt omkring alle områder og juridiske tekster, sa han.

Euler Hermes anslår at en frihandelsavtale forhandlet frem i november 2020 mellom EU og Storbritannia, vil bli implementert i midten av 2021.

I dette scenarioet med en myk brexit vil EU-eksporten stå igjen med et tap på 18 milliarder euro. Samtidig forventes det at importprisene i Storbritannia i gjennomsnitt vil øke med 6 prosent, blant annet som følge av et verdifall i den britiske valutaen.

Ved en myk Brexit vil britiske importpriser på plantebaserte produkter øke med 8 prosent, etterfulgt av papir og papp (+7 %), perler, edelstener og metall og mynter (+7 %), mineraler (+7 %) og trevirke, kork, stråvarer og kurver (+7 %). Stigningen i importprisene vil øke inflasjonen til over 2 prosent i andre halvdel av 2021.

Til slutt bør det nevnes at hvis Storbritannia og EU ikke blir enige om en avtale i løpet av november, vil det ikke være tid nok til å ratifisere frihandelsavtalen før utgangen av året. Derfor kan ikke Euler Hermes utelukke en teknisk forlengelse av overgangsperioden, selv om begge parter har forpliktet seg til ikke å forlenge den.

En intensivering av covid-19-krisen kan også utløse en forlengelse av overgangsperioden. I basisscenarioet forventer Euler Hermes at Storbritannias økonomi vil få det tøft gjennom covid-19-krisen, med et fall i BNP på 3 prosent i fjerde kvartal 2020 og en svak og ustabil gjenopphenting frem til 2022, når en vaksine vil gjøre det mulig å vende tilbake til normalen.