Advarsel: Hei, du benytter nå en utdatert nettleser. Vennligst bytt til en mer oppdatert nettleser som for eksempel Crome, Firefox eller Microsoft Edge.

Økonomisk analyse: Covid-19 kaster mørke skygger over verdensøkonomien

Forretningsdrivende og bedriftseiere må innstille seg på en fremtid der Covid-19-viruset fortsatt kaster mørke skygger over et urolig økonomisk landskap.

Det er den sentrale konklusjonen i en grundig økonomisk undersøkelse av verdensøkonomiens tilstand, basert på globale data Euler Hermes har samlet og analysert.

Ana Boata, Head of Macroeconomic Research hos Euler Hermes, har ledet analysearbeidet og diskuterer i det følgende

  • tilstanden i sektorer, industrier og bransjer
  • status for forbrukertilliten
  • utviklingen i konkurser lokalt og globalt

Den økonomiske gjenopphentingen bremser opp

Selv om den økonomiske gjenopphentingen etter vårens Covid-19-nedstengninger har vært sterkere og mer positiv enn forventet, vil den oppadgående tendensen avta i fjerde kvartal 2020 og første kvartal 2021, viser Euler Hermes' økonomiske analyse. Den primære årsaken er at smittetallene begynte å stige mot slutten av sommeren.

– Det betyr flere restriksjoner, og at bedrifter må akseptere at man i hvert fall neste år vil måtte operere i et høyrisikomarked preget av skiftende strategier og nivåer av restriksjoner i takt med at mengden smittede stiger og faller, vurderer Ana Boata.

Med andre ord kan bedriftene ikke forvente noen normalisering av restriksjonene, men en lang rekke «stop and go»-strategier, der landene åpner gradvis opp for så å stenge ned igjen når smittetallene stiger.

De fleste sektorer i krisetilstand gjennom hele 2021

Euler Hermes forventer at disse vekslingene vil fortsette helt til 2022. Fra statenes side er målet å skape en balanse mellom restriksjoner og å holde økonomien i live, men noen sektorer vil lide under slike betingelser. Globalt vil størstedelen av sektorene først være tilbake på før-krisenivået etter 2021. Da snakker vi for eksempel om kjemisk industri, matbransjen og byggebransjen.
 

 

Produksjonssektoren i Norge er fortsatt på vei opp, mens den i Danmark og Sverige allerede er inne i vekst-territorium både med hensyn til volum og nye ordrer. I Finland ser det noe vanskeligere ut. Der fortsetter den negative utviklingen i produksjonssektoren, som allerede hadde begynt før Covid-19.

Forbrukertilliten er i krise

På det overordnede nivået er veksten i den globale økonomien truet. Euler Hermes anslår at den globale veksten i BNP kommer til å falle med 4,7 prosent i 2020. Videre forventes det at Kinas BNP vil fortsette å øke, og at landet dermed vil føre an på veien mot økonomisk gjenopphenting. USA vurderes å nå før-krisenivået først ved utgangen av 2021. I Europa ser det noe annerledes ut.

– Europa vil utgjøre baktroppen helt frem til 2022, selv om det er forskjeller landene imellom. Den tyske og nederlandske økonomien kommer seg hurtigere enn i Spania, Italia og Storbritannia, sier Ana Boata.

Verdensøkonomiens utfordringer gjenspeiles også i forbrukertilliten. For eksempel i de nordiske landene er forbrukerne bekymret over stigende arbeidsledighet, noe som viser seg i villigheten til å bruke penger. Ønsket om å spare er derfor stort i nordiske husstander – noe som er helt vanlig i en periode med høy volatilitet.
 
– Forbrukertilliten er i krise. Samtidig er det den som er nøkkelen til den økonomiske gjenopphentingen, og det gir grunn til en viss bekymring, forklarer Ana Boata.

Den samme tendensen ser vi hos forretningsdrivende. Bedriftenes villighet til å investere er fortsatt preget av sjokket fra vårens nedstengninger. En stor del av den likviditeten som er pumpet ut i markedene gjennom statlige støttepakker, settes i banken.

– Vi ser at bedriftene inntar en vente-og-se-holdning. Dette er et tydelig tegn på manglende tillit, sier Ana Boata.

Tosifret økning i konkurser

Den manglende tilliten kan sies å være velbegrunnet, hvis man ser nærmere på prognosen for utviklingen i konkurser.

Euler Hermes, som daglig følger konkursmønstre globalt og lokalt, forutser en økning på 31 prosent i antallet konkurser på globalt plan ved utgangen av 2021, sammenlignet med 2019-nivå.

Storbritannia kan forvente seg en økning på 36 prosent, mens det tyske markedet klarer seg litt bedre. Også her kommer konkursene imidlertid til å øke med 11 prosent.

I USA vurderer Euler Hermes at økningen vil være på 65 prosent, mens konkursene i Kina øker med 24 prosent.

– Det er tydelige forskjeller mellom kontinenter. I USA øker tallene mer enn i Kina. I de nordiske landene ser vi tosifrede økninger i konkurser over hele linjen, utdyper Ana Boata.

Utviklingen i konkurser i de nordiske landene (situasjonen i 2021 målt mot 2019):

  • Finland 29 %
  • Danmark 22 %
  • Norge 18 %
  • Sverige 17 %

Tilbake til normalen i 2022

Ser vi nærmere på utviklingen i markedene, vurderer Euler Hermes at særlig fremvoksende markeder vil være vanskelige å operere i for bedriftene i tiden fremover. Fremvoksende markeder som er avhengige av eksport til Kina, vil følge Kinas utvikling, men med en kortvarig forsinkelse.

Andre fremvoksende markeder kommer til å oppleve en dypere resesjon og en langsommere økonomisk gjenopphenting.

Takket være kortsiktige tiltak vil gjenopphentingen skje raskere i Tyskland, USA og Kina, mens Frankrike, som innfører mer strukturelle reformer, kommer til å bruke lenger tid før man ser noen positiv effekt på veksten her.

I de nordiske landene har man fortsatt mange redskaper igjen i den finansielle verktøykassen.

– Resesjonen har vært lavere i de nordiske landene, men på bakgrunn av økende usikkerhet og annonsert støtte, er det stadig rom for å gjøre mer – spesielt på den pengepolitiske siden, sier Boata.

Vi må imidlertid vente lenge før vi er tilbake til normalen. Euler Hermes går ut fra at vaksinekampanjer vil være gjennomført rundt midten av 2022. WHO vurderer at full distribusjon av en vaksine i global målestokk kommer til å være avsluttet ved utgangen av 2022.

I 2022 ventes det at restriksjonene faller til et minimum, og at minst 80 prosent av det globale bruttonasjonalproduktet vil være tilbake på nivået fra før krisen.