Advarsel: Hei, du benytter nå en utdatert nettleser. Vennligst bytt til en mer oppdatert nettleser som for eksempel Crome, Firefox eller Microsoft Edge.

Er selskapet ditt forberedt på fremtidens utfordringer?

Driftsforstyrrelser, cyberangrep og naturkatastrofer er blant de vanligste formene for risiko man opplever leder av en virksomhet. (@Allianz risikobarometer, 2019). I tillegg til reguleringer, økonomiske sanksjoner, endringer i lovgivning og Brexit kan påvirke selskapet ditt negativt.
 
Følg guiden og utarbeid din egen risikoprofil med utgangspunkt i de utfordringer og trusler som kan ramme deg hvis du ikke er forberedt.
  • Kontor og utstyr kan bli skadet eller bryte sammen
  • Kundene kan betale for sent eller unnlate å betale
  • Storm og oversvømmelser kan ramme deg og de utenlandske leverandørene
  • Dine medarbeidere kan lekke opplysninger eller bli hacket gjennom spam-mail
  • Et teknisk sammenbrudd eller et cyberangreb kan ramme driften og inntjeningen din
  • Hvis dine leverandører rammes av problemer, rammer de sannsynlig også deg
  • Politiske endringer som Brexit kan påvirke virksomheten din direkte eller indirekte
  • Strategiske beslutninger kan føre til suksess eller fiasko – velg med omhu
1. Se på andre virksomheter og rådfør deg med teamet ditt
Bruk kompetansen du innehar i bedriften for å identifisere de truslene dere står overfor.
 
2. Tenk hvis?
Gå gjennom alle tenkelige situasjoner du vil unngå, med betrodde medarbeidere.
 
3. Tid til rollespill
Hvordan ville dere reagere hvis dere ble rammet? Prøv og se hvor det er behov for handling.

4. Tegn en kredittforsikring
Noen utfordringer kan komme som en (ubehagelig) overraskelse. Få beskyttelse med en kredittforsikring og sikre deg betalinger.
Hvis dere har en metodisk tilnærming til utarbeidelse av virksomhetens risikovurdering, står dere sterkere i eventuell motvind. Se eksempler på flere utfordringer og trusler, og konkrete råd om hvordan dere kan løse disse i lenken: Allianz Risk Barometer