Advarsel: Hei, du benytter nå en utdatert nettleser. Vennligst bytt til en mer oppdatert nettleser som for eksempel Crome, Firefox eller Microsoft Edge.

Kundekonkurs 2020

Går noen av kundene dine konkurs i 2020?

Det er det en overveiende økt sannsynlighet for. Et selskaps eksponering overfor tap avhenger bl.a. av bransjen og kundenes størrelse og stabilitet. Nina Marie Barlaug, Risk Manager hos Euler Hermes Norge, oppfordrer til å handle med økt årvåkenhet:

"De siste par årene har vi opplevd et økende antall konkurser. Vi forventer at denne utviklingen kommer til å fortsette i 2020, da den globale veksten faller og usikkerheten i de globale markedene har økt. Videre ser vi en økning i konkurser i Norge blant selskap som primært handler nasjonalt. Den forventede stigningen i konkurser er verdt å merke seg når man handler med andre selskap. For når og hvordan finner man ut om noen av kundene man handler med, er konkurstruet?

Anbefaling vår er at det krever sterkere søkelys på risikostyring med innstramming av kontraktsbetingelsene samt å søke eksperthjelp og forsikring av fordringer."

For virksomheter som eksporterer og handler internasjonalt, trenger ikke stigningen i globale konkurser å begrense virksomhetenes handelsmuligheter. Ifølge Kirsten Neergaard, Nordic Risk Director hos Euler Hermes, kan noen forholdsregler redusere virksomhetens risiko for tap:

"Hvis man tar en kikk i "Global Insolvency Report", er det tydeligvis noen markeder, f.eks. Hong Kong, Kina og Chile, som skiller seg ut med en svært høy økning av konkurser. Det forventes flere konkurser i mange land, også i våre nærmeste markeder, så her bør du kanskje vurdere å justere på ordrestørrelsene og betalingsbetingelsene, og se nærmere på hvordan du er forsikret dersom en av handelspartnerne dine må innstille betalingene. Ser du på markedssektorer, bør du – som alltid – være mer på vakt i noen bransjer enn andre.

Men overordnet sett har du gode muligheter for å gjøre gode handler også i 2020 – vel å merke når du ikke taper penger. Du trenger bare å gjøre research før du handler – eller støtte deg på eksperter på området."