Credit Insurance for Sales People

Hvor godt kjenner du kundene dine?


Likviditet er livsblodet i enhver bedrift, særlig for små og mellomstore bedrifter. Faktisk sier 1 av 5 bedrifter som går konkurs at kunder som ikke betaler sine fakturaer, er årsak til konkursen, og det er ofte snakk om kunder som bedriften har hatt tillit til over lang tid.

Dermed må man spørre seg: Hvor godt kjenner du faktisk dine kunder?  

I mai 2019 gjennomførte Euler Hermes en undersøkelse av 25.000 børsnoterte selskaper i 36 land som viste at det i gjennomsnitt går 65 dager før skyldnere betaler sine leverandører. Elektronikk-, maskin- og byggebransjen topper statistikken med et gjennomsnitt opp til 89 dager. Undersøkelsen viste også at selskaper generelt har blitt mer restriktive med å gi kreditt til kundene sine, fordi de frykter en økonomisk nedtur.

Når din bedrifts likviditet ligger i dine kunders hender, er det svært viktig at du kjenner kundene dine godt, for hvis de betaler for sent, vil det påvirke din bedrift.

Nå som du vet hva som står på spill for bedriften din, spør deg selv igjen: Hvor godt kjenner du nyeste, beste eller største kunde?

Euler Hermes har et nettbasert kredittvurderingsverktøy som kan gi deg informasjon om kundene dine og hjelpe deg til å identifisere hvilke av den som kan betalingsproblemer i fremtiden.

Få kredittvurdert de 3 vigtigste kundene

​ ​
​ ​