Reopening the world: Beware of false starts

Lær mer om de økonomiske konsekvensene av COVID-19

Juli 2020
I vår nyeste webinar og whitepaper gir vår økonom Ana Boata fra Euler Hermes Economic Research Department en innføring i de økonomiske følgene av COVID-19 krisen.

Nå har du muligheten til å se webinaret og whitepaper hvor vi fokuserer på den økonomiske situasjonen i de nordiske landene.