Alternativer til bankfasiliteter

Få et tilbud

 

Importører og eksportører står overfor usikkerhet hver dag: valutakurser varierer, kundenes behov utvikler seg og konkurrenter tilpasser strategiene sine. Desto viktigere blir det å finne de rette metodene for å stabilisere handelsvirksomheten din. Betalingssikring og forvaltning av driftsmidler vil stå høyt på listen, som forventet av både investorer, kunder og leverandører.

Mange bedrifter avhenger helt og holdent av banken for finansiell støtte og handelsfasiliteter. Selv om det kan være fordeler ved å forholde seg til kun ett kontaktpunkt, kan kostnadene være høye og man får mindre fleksibilitet. Ikke minst kan tilgangen på driftsmidler være begrenset. Kostnadene belastet av banken din eller annen leverandør kan også være høye, og dette legger press på forventet profittmargin. Bruk av banken din kan ha innvirkning på andre bankfasiliteter.

Bruk av garantier og sikkerhet gi deg mer kontroll og mer fleksibilitet med hensyn til finansielle midler. Alternativt kan et kredittbrev eller en betalingsgaranti fra et forsikringsselskap muligens være en mer passende løsning for bedriften din. Fradragsberettigede garantier og garantier for forhåndsbetaling har konkurransedyktige priser, og dine kontraktsmessige garantier støttes, samtidig som bankfasilitetene kan brukes til andre formål.

Det viktigste er at garantier ikke vil begrense tilgang på driftsmidler eller bankfasiliteter. Den blir behandlet som en “betinget forpliktelse” snarere enn som gjeld til banken, noe som betyr at den er utenfor balansen.

Vi kan oppfylle behovet for alternativer til bankfasiliteter med en portefølje av obligasjoner og garantier som er spesielt utformet for å støtte internasjonal handel. Praktiske svar som gir deg friheten til å drive handelsvirksomhet uten tvil.

Det å gi garantier gir betydelige fordeler for bedrifter i mange sektorer. Garantier og obligasjoner er juridiske transaksjoner der garantisten tar på seg forpliktelser fra en tredjepart overfor en kreditor. Disse brukes som alternativer til banklån og kan være avgjørende for kontrakter i offentlig sektor. Vi gir deg et utvalg av obligasjoner, garantier og verdipapirer for å tilfredsstille dine forpliktelser i mange typer juridiske transaksjoner. Våre kontraktverdipapirer, tollverdipapirer og miljøgarantier vil støtte din salgsprosess og tilfredsstille kravene til bud og anbud. Når du jobber med oss, drar du nytte av erfaringen til spesialistene i Euler Hermes – de utformer en optimal løsning for din bransje og dine markeder. Våre garantier og obligasjoner er basert på en “AA”-vurdering fra Standard & Poor's.