Garantier for å inngå en produksjonsavtale

Få et tilbud

En svakhet i verdien av lokal valuta gir ofte muligheter til å eksportere fra hvilket som helst marked. Du hadde kanskje aldri forventet å motta en bestilling fra utlandet, men så når du aller minst venter det – under økonomiske nedgangstider – kommer du i kontakt med en ny potensiell kunde og dermed inntektsmuligheter.

Den hendelsen kan føre til nye planer og strategier for å bygge opp bedriften i utlandet. Noe av det første du må gjøre, er å finne ut hvilke utfordringer og hindringer som står i veien for å fylle ordrer når du mottar dem.

Press på kontantstrømmen er ikke til å unngå. Bestillings- og betalingssykluser kan være lengre enn ved innenrikshandel. Du bekymrer deg kanskje for kundens kredittverdighet, og det er meget mulig at kunden også er bekymret – klarer du å fylle ordren som angitt, og klarer bedriften din å forholde seg til de avtalte vilkårene over tid? Avtalens varighetsperiode kan være over flere år, og dette er heller ikke trivielt å forholde seg til.

Nettopp der kommer garantier inn i bildet. Hvert trinn i handelssyklusen støttes av en bestemt type obligasjon eller garanti – fra budgivning for en kontrakt til ytelsesgarantier som varer utover kontraktens varighet og strekker seg inn i garantiperioder. Du må bestemme deg for om du skal bruke en “on-demand”-garanti eller en betinget garanti, noe som gir ulike nivåer av beskyttelse på hver side.

Så hvordan bruker man en garanti? Motta råd når du skal bruke en garanti for første gang. Prinsippene er lett å forstå, men detaljene bør tilpasses din egen situasjon og transaksjonene du forhandler. Vårt team av eksperter er klare for å gi deg råd og støtte forretningsavtalene dine. Ta kontakt og finn ut mer om garantiene våre for produsenter.

Styr kredittlinjer og beskytt kontantstrømmen.

Få et tilbud

Store kontrakter medfører mange typer usikkerhet som krever effektiv finansiell planlegging for å håndtere risikoene. Garantier er essensielle verktøy for risikokontroll som ved riktig anvendelse sikrer forholdet ditt med kjøpere og leverandører. Du kan også oppleve at noen store kontrakter krever en garanti for garantering av ytelse. Vi kan tilby garantier for internasjonal handel, og ved hjelp av vårt globale nettverk gir vi deg innsikt og informasjon om lokale risikoer samt beskyttelse av selve garantien. Du kan også dra nytte av andre garantityper, for eksempel for forsyning og tjeneste, eller ytelsesgarantier eller vedlikeholdsgarantier som dekker defekter oppdaget i løpet av garantiperioden. Bedriften din blir sikrere når du jobber med store kontrakter hvis du bruker garantiene våre for konstruksjon og bygging.