Hvilke utfordringer med eksport kan forhindre eller utsette betaling?

Få et tilbud

Det finnes mange mulige grunner til at kunden din i et utenlandsk marked ikke betaler: politikk, et økonomisk skifte, kundens bankforhold eller bedriftskulturen i markedet deres osv. Én av de viktigste oppgavene for alle som jobber med internasjonale salg er å holde styr på disse faktorene. Derfor er informasjon nøkkelen til å øke salg; en tilrettelegger for å ta de beste avgjørelsene.

For å bygge opp bedriften utenfor hjemmeterritoriet er det viktig at du definerer betalingsvilkår for internasjonal handel som du er villig til å tilby. Den tryggeste måten å betale på i forbindelse med internasjonal handel er å be om kontanter på forhånd, og dette er også en god praksis når det er en viss risiko for at betaling uteblir. Men mange kunder har ikke råd til å betale på forhånd, så disse vilkårene vil begrense antallet ordrer du mottar.

For å maksimere potensielt salgsvolum kan det være lurt å handle med åpen kreditt. Hvis dette er tilfelle, må man anerkjenne risikoen og sjekke kredittverdigheten til hver enkelt kunde for sikkerhets skyld. Mellom de to ytterpunktene forhåndsbetaling og kreditt har man alternativer som factoring eller bankgaranti (kan være tidskrevende å håndtere).

Uansett hvilken metode du velger, blir oppmerksomhet på detaljer viktigere år for år. Utfør grundige sjekker av importøren, bankordningene deres og eventuelle partnere ved bruk av den beste informasjonen. Husk at når du lager kredittbrev, dokumentasjon til toll- og avgiftsdirektoratet eller andre offisielle dokumenter, er det viktig at fakta stemmer og at du gir fullstendige svar.

Hovedfaktorene for suksess ved eksport er de samme som i mange andre forretningsområder: en klart definert prosess, ansatte med god opplæring og regelmessig overvåking. Ved å samarbeide med oss får du tilgang til data og tjenester som er designet for å gi støtte til og integreres med prosessene og systemene dine. Vårt mål er å sørge for at uansett hvilke betalingsbetingelser du har for internasjonal handel, kan de implementeres på riktig måte.

Vår kredittforsikring er mye mer enn en policy: Kundene våre har tilgang til en rekke verktøy som støtter eksport, med den ekstra fordelen man får med en innsamlingstjeneste som drives over hele verden. Finn ut mer her om kredittforsikring og se på våre kraftige informasjonsverktøy, EOLIS, SmartView og SmartLink for å utforske hvordan du kan handle med selvtillit i internasjonale markeder.

Styr kredittlinjer og beskytt kontantstrømmen.

Få et tilbud

Når du tar de første skrittene mot utenrikshandel er det viktig å planlegge økonomiske forpliktelser. Bedriften din vil dra nytte av at du betrakter de ulike scenarioene du kan stå overfor i framtiden, og rådfører deg med eksperter som kan veilede og gi råd om hvordan du takler dem. Det finnes mange alternativer for å unngå tap gjennom forsinket betaling eller mislighold samt for å håndtere gjeld. Vi har et globalt nettverk som støtter beslutningene dine og hjelper deg med å sikre eksportkontrakter. Når du blir en forsikringstaker eller tar opp garantier for internasjonal handel, har du tilgang til unik informasjon og de nyeste innsiktene om markedene der du driver forretningsvirksomhet. Du vil kunne tilby mer attraktive vilkår til kundene dine og få tilgang til nye kjøpere. Med støtte fra Euler Hermes kan du gjøre forretninger med selvtillit og bygge varige kundeforhold.