Offentlige kontrakter

Få et tilbud

 

Det å lære hvordan du bruker garantier er avgjørende for alle bedrifter som planlegger å jobbe med offentlig sektor, spesielt på byggeprosjekter. Risikoen er alltid høy, spesielt utenriks. Mange prosjekter berøres av uforutsette hendelser – fra værforhold til leverandørsvikt eller forsinkelser i levering av essensielle materialer.

Formålet med en garanti er å redusere usikkerheten og bringe sikkerhet til de finansielle aspektene ved kontrakten, slik at alle parter kan være på god fot og prosjektet fullføres. En fullførelsesgaranti gis av entreprenøren til utvikleren, som dekker skader kunden kan lide under hvis du (som entreprenøren) ikke kan oppfylle din del av avtalen. En betalingsgaranti beskytter arbeidstakere, materialleverandører og underleverandører mot manglende betaling. Begge disse garantitypene er essensielle for å vinne offentlige kontrakter.

Andre typer garanti kan brukes til å hjelpe bedriften din med å vinne og dra nytte av kontrakter av betydelig omfang i offentlig sektor. En forskuddsgaranti vil for eksempel sikre eventuelle pengemidler betalt av kontraktøren før arbeidet begynner. En anbudsgaranti beskytter prosjektets eier hvis budet ikke innfris. For mange kontrakter i offentlig sektor kreves det garantier for bud, betaling og ytelse i henhold til lov og rett.

Vi har verdensomspennende erfaring med å arbeide med garantier innen bygging, produksjon og andre sektorer der entreprenører i offentlig sektor utplasseres. Med vår forståelse for handelsdynamikkene og detaljene rundt obligasjonsforvaltning over hele verden, tar vi de enkle prinsippene og lager avtaler som er skreddersydd dine behov.

Reduser usikkerhet og øke tryggheten

Få et tilbud

Samarbeid med offentlig sektor medfører nye finansielle utfordringer for entreprenører og leverandører. I mange tilfeller – spesielt for store prosjekter – må du samarbeide med andre organisasjoner. Vi kan hjelpe deg med å bygge vellykkede partnerskap slik at du er i stand til å vinne disse kontraktene. Ved å bruke våre obligasjoner og garantier som har en høy vurdering basert på en “AA”vurdering fra Standard & Poor's, kan du redusere finansiell risiko. Vi kan også hjelpe budgivningsteamet ditt med å analysere risikoer, slik at garantien du satt på plass vil være egnet for hver kontrakt og oppfylle kravene til kunden din i offentlig sektor. Ekspertene i vårt globale nettverk av kontorer har inngående kunnskap og erfaring med lokale forhold og forskrifter, slik at du kan by på nye kontrakter uten å nøle i alle markeder.