Kredittforsikring

Vi bidrar til at selskaper får kontroll over morgendagen. Bruk styrken i vår unike forretningsinnsikt til å utvikle din forretning.

FÅ KREDITTVURDERT DINE 3 MEST USIKRE KUNDER

 

Hva er kredittforsikring?

Kredittforsikring dekker fordringer som forfaller innen 12 måneder, slik at kontantstrømmen beskyttes. Innsikten vår følger den økonomiske soliditeten til kundene dine, og vi oppdaterer deg slik at du kan ta trygge valg. Hvis du har kunder som blir betalingsudyktige eller havner i langvarig mislighold, vil du få erstatning for varer og tjenester som du har levert.

FORUTSIGBARHET

Få tilgang til omfattende og oppdatert informasjon om eventuell endring i risikoen i din kundeportefølje. Spor og administrer kundeordre og betalinger på en tryggere måte.Få tilgang til omfattende og oppdatert informasjon om eventuell endring i risikoen i din kundeportefølje. Spor og administrer kundeordre og betalinger på en tryggere måte.

BESKYTTELSE

Kundefordringene beskyttes, og din kontantstrøm og fortjeneste blir sikrere. Bedriftens styrke vil bli tydelig for banker, revisorer og investorer.Kundefordringene beskyttes, og din kontantstrøm og fortjeneste blir sikrere. Bedriftens styrke vil bli tydelig for banker, revisorer og investorer.

VEKST

Identifiser muligheter for vekst og utvidelse. Frigjør ressurser for å utvikle salg til nye kunder og i nye markeder.

Hvorfor velge oss?

Global leder

Over 70

land over hele verden

Fremtidsprognoser

40 millioner

bedrifter som overvåkes

Solid fundament

AA rating fra

Standard & Poor’s

La oss komme i kontakt

Ring oss: 23 25 60 00


Selv for en veletablert virksomhet, er risiko for manglende betaling tilstede. Kredittforsikring dekker kommersiell og politisk risiko, som kan forhindre betaling av penger som skyldes deg. Våre verktøy sikrer at du blir påvirket minst mulig av en kundes konkurs, og begrenser risikoen for manglende betaling. Vi overvåker dine kunders finansielle situasjon og graderer dem etter vårt poengsystem. Du setter kredittgrensen for å kontrollere størrelsen og bestillingsfrekvensen fra nye og eksisterende kunder. Vi overvåker kundens grade hele tiden, og informerer deg om endringer, hvis en kunde får økonomiske problemer. Du kan tilpasse kredittgrensen for å kontrollere kredittrisikoen. Våre tjenester for gjeldsinndrivelse støtter dine egne prosesser og optimaliserer betalingssatsene. Når du tegner en kredittforsikring, styrker du din posisjon overfor banker og andre samarbeidspartnere.