Analizy ekonomiczne

Opieramy się na trzech filarach: krajowej ocenie ryzyka, analizie ryzyka sektorowego oraz informacjach dotyczących najważniejszych trendów tematycznych, koncentrując się przede wszystkim na niewypłacalności i zachowaniach płatniczych. Z naszej pracy korzy

Nasze analizy ekonomiczne

Czym się zajmujemy

Publikujemy

ponad 400

tekstów rocznie

Wspieramy

ponad 15 tysięcy

klientów, potencjalnych klientów i partnerów w podejmowaniu decyzji

Monitorujemy i oceniamy

240

krajów i 18 branż

 

Opieramy się na trzech filarach: krajowej ocenie ryzyka, analizie ryzyka sektorowego oraz informacjach dotyczących najważniejszych trendów tematycznych, koncentrując się przede wszystkim na niewypłacalności i zachowaniach płatniczych. Z naszej pracy korzystają klienci wewnętrzni (prezesi i prezesi regionalni, dział finansów, asekuracji ryzyka, marketingu, komunikacji...), jak i zewnętrzni (klienci, którzy wykupili ubezpieczenia EH, potencjalni klienci, brokerzy, partnerzy), ponadto regularnie cytują nas najbardziej wpływowe media na całym świecie.

Publikacje ekonomiczne

Analiza ryzyka krajowego

Euler Hermes ocenia kraje pod kątem ryzyka zakłóceń w płatnościach. Oceną objętych jest 240 krajów, a dla 70 z nich oceny są aktualizowane co kwartał. Ostateczna ocena jest połączeniem ratingu średniookresowego (od AA do D), który mierzy nierówności ekonomiczne, jakość otoczenia biznesowego oraz prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka politycznego oraz ratingu krótkookresowego (skala 1–4), który koncentruje się na kolejnych 6–12 miesiącach na podstawie wskaźników makroekonomicznych, które mogą sygnalizować kryzys finansowy będący konsekwencją zaburzenia przepływów finansowych.

Analiza ryzyka sektorowego

Euler Hermes aktualizuje oceny ryzyka sektorowego w trybie kwartalnym. Oceny ryzyka sektorowego są miarą ryzyka niewypłacalności w 18 sektorach w 70 krajach, z uwzględnieniem ryzyka dotyczącego popytu, rentowności, finansowania i konkurencji w każdym kraju. Ryzyko jest oceniane w 4-stopniowej skali, w której najniższy stopień to „niskie ryzyko”, oznaczające stabilną sytuację z bardzo korzystnymi lub dobrymi prognozami na przyszłość, a najwyższy to „wysokie ryzyko”, wskazujące nieuchronny kryzys.

Analizy

Firma Euler Hermes jest specjalistą w dziedzinie badań tematycznych. Stosujemy autorski globalny wskaźnik niewypłacalności (Global Insolvency Index, GII), który ocenia stan niewypłacalności biznesowej w ponad 40 krajach. Z kolei współczynnik spłaty należności (Day Sales Outstanding, DSO) umożliwia nam monitorowanie zachowań płatniczych. Przyglądamy się także zagadnieniom powiązanym z handlem i cyfryzacją oraz przyszłym trendom dotyczącym korporacji i polityki publicznej w obszarach takich, jak mobilność, zarządzanie środowiskowe i społeczne oraz ubezpieczenia.

 

 

Mapa ryzyka wg krajów

Nasze oceny mają na celu ocenę ryzyka niewypłacalności firm w danym kraju, co pomaga naszym klientom w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących działalności międzynarodowej. Nasza metodologia obejmuje analizę setek wskaźników ekonomicznych, zarówno ilościowych, jak i jakościowych, w celu jak najlepszego zrozumienia środowiska gospodarczego, politycznego i biznesowego oraz ryzyka komercyjnego i finansowego.