WORLD PROGRAM

Rozwiązania ubezpieczeń kredytu o zasięgu światowym dla firm międzynarodowych

Globalny zespół dostosowany do struktury geograficznej klienta oraz jego strategii biznesowej, w tym również obejmującej rynki wschodzące, obsługuje obowiązujące na całym świecie ubezpieczenie w ramach rozwiązania World Program, w którego zakres wchodzi niewypłacalność portfela klientów, opóźnione płatności, a nawet ryzyko polityczne. Jedna umowa główna z możliwością adaptacji zarówno na poziomie centralnym, jak i lokalnym, stanowi istotny element rozwiązania World Program.

Nasza specjalistyczna wiedza pozostaje do Twojej dyspozycji, umożliwiając ocenę i łagodzenie globalnego ryzyka. Ten solidny, skuteczny i wydajny program został opracowany z myślą o wspieraniu istniejącej infrastruktury zarządzania ryzykiem kredytowym oraz dostarczeniu właściwego rozwiązania w zakresie zarządzania ryzykiem i przeniesieniem ryzyka.
Products to harmonise with your business model and risk appetite.
Globalny dostęp do lokalnych zespołów specjalistów. Doskonała obsługa z natychmiastowym dostępem do naszej specjalistycznej wiedzy, w dowolnym miejscu i czasie.
Duże możliwości zakresu ubezpieczenia i ochrony przepływów gotówkowych zgodne z Twoimi potrzebami.