Alternatywa dla produktów bankowych

Zapytaj o ofertę

 

Każdego dnia Importerzy i eksporterzy borykają się z niepewnością związaną z wahaniami kursów walutowych, zmieniającymi się wymaganiami klientów i strategiami konkurentów. Tym ważniejsze staje się znalezienie właściwej metody, która umożliwi handel bez obaw. Zabezpieczenie płatności i zarządzanie kapitałem obrotowym to jedne z najważniejszych kwestii, których będą dotyczyć oczekiwania Twoich inwestorów, a także klientów i dostawców.

Wiele firm jest w pełni uzależnionych od wsparcia finansowego i gwarancji swoich banków. Choć zaletą tego rozwiązania jest dostęp do jednego punktu kompleksowej obsługi, może ono być kosztowne i mniej elastyczne. Co ważniejsze, może także ograniczać Twój kapitał obrotowy. Twój bank lub inna instytucja mogą również pobierać wysokie opłaty, co może wpłynąć negatywnie na wysokość Twoich przyszłych marż. Korzystanie z banku może mieć wpływ na inne usługi bankowe.

Gwarancje ubezpieczeniowe zapewnią Ci większą kontrolę i umożliwią bardziej elastyczne gospodarowanie finansami. Gwarancja płatności przez ubezpieczyciela, czyli alternatywa dla akredytywy, może okazać się lepszym rozwiązaniem dla Twojej firmy. Gwarancje odliczeniowe (ang. deductible guarantees) i gwarancje zwrotu zaliczki są dostępne po konkurencyjnych stawkach i stanowią wsparcie dla Twoich zobowiązań umownych, a jednocześnie umożliwiają rezygnację z instrumentów bankowych.

Co najważniejsze, gwarancja nie ograniczy Twojego kapitału obrotowego ani instrumentów bankowych. Będzie ona traktowana jako „zobowiązanie warunkowe”, a nie jako zadłużenie w banku, co oznacza, że jej charakter będzie „pozabilansowy”.

Nasz portfel gwarancji ubezpieczeniowych opracowanych specjalnie po to, aby wspierać handel międzynarodowy, zaspokaja zapotrzebowanie na alternatywne rozwiązania wobec instrumentów bankowych. Praktyczne odpowiedzi, które zapewniają swobodę handlu bez obaw.

Korzystanie z gwarancji przynosi znaczące korzyści firmom w wielu sektorach. Gwarancje ubezpieczeniowe to transakcje prawne, w ramach których poręczyciel przejmuje obowiązki osoby trzeciej wobec wierzyciela. Stanowią one alternatywę dla kredytu bankowego i mogą być konieczne w przypadku zamówień publicznych. Oferujemy szeroki wybór gwarancji i zabezpieczeń, dzięki którym wywiążesz się ze zobowiązań wynikających z różnych transakcji prawnych. Nasze zabezpieczenia umów, zabezpieczenia celne i gwarancje środowiskowe zapewnią wsparcie Twojego procesu sprzedaży i zgodność z wymogami w zakresie udziału w przetargach publicznych.  Dzięki współpracy z nami możesz skorzystać z doświadczenia specjalistów Euler Hermes, którzy opracują optymalne rozwiązanie dla Twojego rodzaju działalności i Twoich rynków. Nasze gwarancje ubezpieczeniowe oparte są na ratingu AA przyznanym przez agencję Standard & Poor's.