Gwarancje niezbędne do zawarcia umowy dotyczącej produkcji

Zapytaj o ofertę

 

Gdy waluta lokalna jest słaba, często pojawiają się możliwości eksportu na różne rynki. Możesz nie spodziewać się zamówienia z zagranicy, po czym – gdy gospodarka wydaje się osłabiona – nawiązujesz odpowiedni kontakt i pojawia się szansa zdobycia nowego klienta i osiągnięcia przychodu.

Zdarzenie to może wiązać się z nowymi planami i strategiami rozwoju zagranicznego. Tym, co należy zrobić w pierwszej kolejności, jest zbadanie wyzwań oraz przeszkód, które stoją na drodze do pomyślnej realizacji otrzymanych zleceń.

Jedną z tych przeszkód jest z pewnością obciążenie przepływów pieniężnych. Cykle zamówień i płatności mogą być dłuższe niż w obrocie krajowym. Możesz mieć obawy związane ze zdolnością kredytową klienta, jednak po stronie klienta również mogą pojawić się wątpliwości: czy jesteś w stanie zrealizować zamówienie zgodnie z umową oraz czy Twoja firma będzie w stanie dotrzymać uzgodnionych terminów. Okres obowiązywania umowy może wynosić nawet wiele lat, co może dodatkowo utrudniać obliczenia.

To właśnie tutaj istotną rolę odgrywają gwarancje. Każdy etap cyklu handlowego wspieramy określonym rodzajem gwarancji – od ubiegania się o zamówienie, aż po gwarancje należytego wykonania, których ważność jest dłuższa niż okres ważności umowy i obowiązuje do końca gwarancji ustawowej. Należy zdecydować, czy skorzystać z gwarancji na żądanie, czy gwarancji warunkowej, z których każda zapewnia inny poziom ochrony po każdej stronie.

Jak zatem korzystać z gwarancji? Gdy po raz pierwszy korzystasz z gwarancji, skorzystaj z doradztwa. Wprawdzie łatwo jest zrozumieć zasady, jednak szczegóły powinny być dopasowane do Twojej własnej sytuacji i negocjowanych przez Ciebie transakcji. Nasz zespół ekspertów chętnie Ci doradzi i zapewni wsparcie w dokonywaniu transakcji biznesowych. Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej o naszych gwarancjach dla producentów.

Zarządzaj liniami kredytowymi i chroń przepływ pieniędzy.

Zapytaj o ofertę

Ważne umowy wiążą się z wieloma rodzajami niepewności, które wymagają efektywnego planowania finansowego w celu zarządzania ryzykiem. Gwarancje są niezbędnymi instrumentami zarządzania ryzykiem, które – gdy korzysta się z nich w odpowiedni sposób – wniosą zaufanie do Twoich relacji z kupującymi i dostawcami.   Możesz także spotkać się z tym, że w przypadku niektórych ważnych kontraktów konieczne jest przedstawienie gwarancji należytego wykonania umowy.  Zapewniamy gwarancje w handlu międzynarodowym – za pośrednictwem naszej światowej sieci przekazujemy Ci analizy i informacje na temat lokalnego ryzyka, a także na temat zakresu ochrony związanej z samą gwarancją. Możesz również skorzystać z innych rodzajów gwarancji, takich jak gwarancja dostawy i usługi czy gwarancja należytego wykonania umowy oraz gwarancja dobrego działania, która obejmuje wady wykryte w okresie obowiązywania gwarancji ustawowej. Twoja działalność podczas realizacji ważnych zamówień będzie objęta lepszą ochroną, jeśli skorzystasz z naszych gwarancji dotyczących budownictwa i produkcji.