Jak uwolnić kapitał przez zmniejszenie nieściągalnych długów?

Zapytaj o ofertę

 

To proste obliczenie nadal sprawia trudności wielu firmom: stosunek zadłużenia do kapitału jest kluczowym wskaźnikiem, który sprawdzają Twoi inwestorzy, kredytodawcy i sponsorzy, a także dostawcy. Decyzje, jakie podejmą oni w sprawie wsparcia, którego Ci udzielą, będą uzależnione od tego wskaźnika. Wszelkie działania, które można podjąć w celu jego poprawy, zapewnią szansę na lepsze warunki i większą swobodę handlu bez obaw.

Uwolnienie kapitału na skutek zmiany tego wskaźnika natychmiast zwiększy skuteczność Twoich strategii i planów rozwoju. Będziesz w stanie przyjmować więcej zamówień i oferować klientom lepsze warunki, co zabezpieczy Twoją pozycję względem konkurencji lub przyspieszy Twój wzrost. Warto zatem przyjrzeć się swojej firmie, aby zbadać możliwości bardziej efektywnego wykorzystania kapitału.

Zwiększenie marż na sprzedaży i rentowności to jedna ze strategii, która przyczyni się do poprawy wskaźnika. Wzrost marży zwiększa ilość gotówki w firmie, o ile klienci stale płacą terminowo. Podniesienie cen może być wyzwaniem na konkurencyjnych rynkach, dlatego najpierw należy spojrzeć na tzw. miks sprzedażowy: czy można zwiększyć sprzedaż produktów o wyższej marży? Czy można podnieść wartość, aby zwiększyć marże w całym asortymencie?

Obniżenie poziomu zapasów jest powszechną metodą dostosowywania wskaźnika. Budowanie zapasów może wydawać się dobrym rozwiązaniem, gdy rośnie liczba zamówień, niemniej wiąże się z ryzykiem wyczerpania zasobów pieniężnych. Lepszą opcją jest dążenie do stosowania procesów „just in time” i zmniejszanie zapasów.

Zarządzanie zadłużeniem klientów i cyklami płatności jest kolejną metodą uwolnienia kapitału, najłatwiej dostępną dla niektórych firm. Ulepsz procedurę zarządzania należnościami, a poprawią się przepływy Twoich przychodów. Ogranicz nieściągalne długi i szybciej odzyskuj płatności, aby zdobyć korzyści finansowe, a nawet zyskać więcej czasu na zarządzanie działalnością, która jest ważna dla rozwoju firmy. Aby pomóc firmom w śledzeniu tych krytycznych informacji, opracowaliśmy SmartView.

W zakresie zwiększania sprzedaży lub obniżenia poziomu zapasów możesz poradzić sobie bez nas. Natomiast w zakresie zarządzania długami klientów możesz skorzystać z naszego wieloletniego doświadczenia, cennych informacji oraz szerokiego wachlarza usług wsparcia dla Twojej przyszłej działalności.

Podnieś marże i rentowność sprzedaży

Zapytaj o ofertę

Niekorzystny stosunek nieściągalnych długów do kapitału w Twojej firmie może uniemożliwić korzystanie z nowych możliwości. W takiej sytuacji dostęp do źródeł finansowania może być trudniejszy. Kredytodawcy sprawdzą wysokość tego wskaźnika lub odnotują istnienie nieściągalnych długów. Natychmiast podejmij działania, aby przyspieszyć płatności i szybciej odzyskiwać należności od odbiorców. Dopilnuj, aby liczba i wartość opóźnionych płatności nie wzrosła. Profesjonalne zarządzanie należnościami jest niezbędne, aby problem ten się nie powtórzył. Pomożemy Ci usprawnić procesy zarządzania należnościami – za pomocą naszych unikalnych narzędzi informacyjnych opracujemy najskuteczniejsze sposoby płatności oraz warunki dla klientów.  Oferujemy przy tym wsparcie w postaci ubezpieczenia kredytu kupieckiego, które ma wspierać rozwój Twojej firmy poprzez zmniejszenie nieściągalnych długów.