Ochrona działalności przed kradzieżą i nadużyciami finansowymi pracowników

Zapytaj o ofertę

Dokonywane w firmach przestępstwa, o których donoszą media, wydają się czymś, co zawsze ma swoje źródło daleko, poza firmą. W prasie pojawiają się informacje o rosyjskich hakerach, afrykańskich oszustach i gangach przestępców.

Rzadziej słyszymy o przestępstwach dokonywanych na naszym własnym podwórku czy nawet zza sąsiedniego biurka. Ciężko nam wyobrazić sobie, że przestępcami mogą być osoby, które sami zatrudniliśmy lub które cenimy jako pracowników. Według brytyjskiej Krajowej Agencji ds. Oszustw w 2012 r. kradzieże i nadużycia finansowe w firmach kosztowały gospodarkę Wielkiej Brytanii ponad 73 mld GBP [źródło].

Niestety epoka cyfrowa umożliwia łatwiejsze popełnianie przestępstw niż kiedykolwiek wcześniej. Zapobieganie nadużyciom finansowym może być trudne. Na przykład oszuści mogą wykorzystać adres e-mail kierownika wyższego szczebla lub dyrektora, aby polecić działowi finansowemu dokonanie płatności na nowe, nielegalnie założone konto. Twoi pracownicy mogą się nie zorientować, że padli ofiarą oszusta. Ubezpieczenie firmy od skutków działań pracowników nie oznacza, że wszystkie osoby są nieuczciwe. To kwestia zdrowego rozsądku, bowiem pracownicy mogą zostać oszukani.

Naturalnie ważne jest, aby podjąć środki w zakresie zapobiegania i wykrywania nadużyć w przedsiębiorstwie. Nasza ochrona przed nadużyciami finansowymi pracowników zapewni Ci jeszcze większy spokój – poddamy ocenie i obejmiemy zarządzaniem kolejne ryzyko związane z rozwojem Twojej działalności. Opracowana przez nas polisa oferuje więcej niż większość polis ubezpieczeniowych od przestępstw gospodarczych lub sprzeniewierzenia, bowiem uwzględnia ona ryzyko związane z cyberatakami. Nasi wykwalifikowani doradcy i agenci ubezpieczeniowi zadbają, aby posiadana ochrona spełniała potrzeby Twojej działalności.

Przeciwdziałaj nadużyciom finansowym

Zapytaj o ofertę

Nadużycia finansowe wiążą się z poważnymi konsekwencjami dla działalności firmy. Oszustwo zewnętrzne jest próbą kradzieży Twoich środków lub towarów przez osoby spoza firmy, natomiast oszustwo wewnętrzne lub sprzeniewierzenie ma miejsce, gdy Twoi pracownicy kradną w Twojej firmie. Zarówno oszustwo wewnętrzne, jak i zewnętrzne może mieć formę cyberprzestępstwa. Nasze polisy zabezpieczą Cię przed przestępstwami lub kradzieżami popełnionymi przez Twoich pracowników lub osoby trzecie. Nasza ochrona pozwoli ograniczyć bezpośrednie straty finansowe, a także koszty pośrednie, takie jak koszty obsługi prawnej lub koszty powiadomienia klientów. Z ochrony tej można skorzystać wraz z naszym ubezpieczeniem kredytu kupieckiego. Gdy zgłaszasz roszczenie ubezpieczeniowe, masz dostęp do wyspecjalizowanego zespołu, który wesprze Cię w każdym kryzysie, dzięki czemu możesz skoncentrować się na obsłudze klientów i dalszym prowadzeniu działalności.