Przyjmowanie zamówień publicznych

Zapytaj o ofertę

 

Poznanie sposobu korzystania z gwarancji ubezpieczeniowych ma istotne znaczenie dla każdej firmy, która planuje współpracę z sektorem publicznym, szczególnie w zakresie projektów budowlanych. Ryzyko – zwłaszcza w przypadku pracy za granicą – jest zawsze wysokie. Na wiele projektów wpływają nieprzewidziane zdarzenia, takie jak pogoda czy awaria dostawcy lub opóźnienia w dostawie podstawowych materiałów.

Celem gwarancji ubezpieczeniowej jest zmniejszenie stopnia niepewności i zabezpieczenie aspektów finansowych umowy, tak aby wszystkie strony były w dobrej relacji, a projekt został ukończony. Gwarancja należytego wykonania udzielana jest przez wykonawcę deweloperowi i obejmuje szkody, które Twój klient może ponieść, jeśli Ty (jako wykonawca) nie wywiążesz się ze swojej części umowy. Gwarancja płatności zabezpiecza pracowników, dostawców materiałów i podwykonawców przed brakiem zapłaty. Oba rodzaje gwarancji są konieczne do zdobycia zamówień publicznych.

Inne rodzaje gwarancji mogą służyć jako wsparcie dla firm w zdobywaniu ważnych zamówień w sektorze publicznym i czerpaniu z nich korzyści. Na przykład gwarancja zwrotu zaliczki zabezpiecza wszelkie kwoty zapłacone przez wykonawcę przed rozpoczęciem prac. Gwarancja przetargowa zabezpiecza właściciela projektu, jeśli oferta nie zostanie przyjęta. W przypadku wielu umów zawieranych w sektorze publicznym gwarancja przetargowa, gwarancja płatności i gwarancja należytego wykonania mogą być wymagane przez prawo.

Mamy światowe doświadczenie w dziedzinie gwarancji dotyczących sektora budowlanego, produkcji i innych sektorów, w których zatrudniani są wykonawcy zamówień publicznych. Rozumiemy dynamikę handlu i specyfikę zarządzania gwarancjami na całym świecie, dlatego potrafimy dopasować do Twoich potrzeb te proste zasady oraz umowy budowlane.

Mniejsza niepewność i większe bezpieczeństwo

Zapytaj o ofertę

Współpraca w sektorze publicznym niesie ze sobą nowe wyzwania finansowe dla wykonawców i dostawców. W wielu przypadkach, zwłaszcza gdy chodzi o duże projekty, konieczna jest współpraca z innymi organizacjami. Pomożemy Ci stworzyć udane partnerstwa, aby zapewnić wygraną w przetargach. Nasze gwarancje ubezpieczeniowe o wysokim standardzie zgodnym z ratingiem AA agencji Standard & Poor's pozwolą ograniczyć Twoje ryzyko finansowe. Wesprzemy Twój zespół ofertowy w analizie ryzyka, tak aby Twoja ochrona gwarancyjna była odpowiednia dla każdej umowy i spełniała wymogi Twojego klienta w sektorze publicznym. Eksperci w naszej światowej sieci oddziałów mają bogate doświadczenie i dobrze znają lokalne warunki i przepisy, dzięki czemu możesz bez obaw ubiegać się o nowe zamówienia na każdym rynku.