Gwarancje Ubezpieczeniowe Euler Hermes

GWARANCJE UBEZPIECZENIOWE

Gwarantowane płatności dla Ciebie i Twoich klientów

ZAPYTAJ O OFERTĘ

Gwarancje ubezpieczeniowe Euler Hermes

Państwa partnerzy biznesowi żądają przedłożenia  zabezpieczeń wykonania kontraktu w formie gwarancji, aby mieć pewność, że warunki umowy zostaną spełnione?

Nasze produkty w zakresie gwarancji to dziesiątki lat doświadczenia rynkowego na całym świecie. Doświadczenie to pomoże Ci w zabezpieczeniu Twoich interesów jak również uwiarygodni Twoją pozycje wśród kontrahentów

Jaki rodzaj gwarancji oferuje EH?

Gwarancje w TU Euler Hermes to

 

  • 90 lat doświadczenia w zakresie gwarancji
  • międzynarodowa sieć oddziałów mogących wystawić gwarancje
  • rating AA niezależnej agencji
  • jeden z najbardziej doświadczonych Gwarantów na rynku krajowym i międzynarodowym
  • uwolnienie linii kredytowych w banku na równorzędnym poziomie bezpieczeństwa po uzyskaniu Naszych gwarancji

Euler Hermes oferuje

 

  • Gwarancje przetargowe
  • Gwarancje należytego wykonania kontraktu
  • Gwarancję zwrotu zaliczki
  • Gwarancje terminowego usunięcia wad i usterek
  • Gwarancje środowiskowe - o której mowa w art. 48a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018r. poz. 992 z późniejszymi zmianami)
Rating AA od agencji Standard & Poor’s daje Twoim partnerom i beneficjentom finansowym pewność w realizacji transakcji zarówno w kraju, jak i za granicą.
Nasze gwarancje umożliwią Ci uwolnienie bankowych linii kredytowych. Dzięki temu zwiększysz płynność finansową swojej firmy, uwalniając gotówkę na inne cele.
Podbijaj nowe rynki. Korzystaj z naszych globalnych analiz, lokalnej obecności i bogatej wiedzy, spełniając potrzeby swojej firmy w zakresie gwarancji zabezpieczających handel międzynarodowy.
ZAPYTAJ O OFERTĘ
Twoi kontrahenci mogą żądać przedłożenia gwarancji przed podpisaniem umowy. Pomożemy Ci budować trwałe i owocne relacje biznesowe oparte na poczuciu bezpieczeństwa. Jeśli wybierzesz naszą ochronę gwarancyjną, staniemy się niezależnym gwarantem Twojej firmy i weźmiemy odpowiedzialność za Twoje zobowiązania. Nasze gwarancje ubezpieczeniowe są cenione, czego dowodem jest rating AA przyznany przez agencję Standard & Poor's. Nasi pracownicy na całym świecie wykorzystują swoją wiedzę na temat rynków, pomagając w analizie ryzyka i zapewniając ochronę, której potrzebujesz. Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy oraz uwzględnieniu czynników istotnych dla Twojej działalności i kontraktu, który planujesz zawrzeć, przedstawimy Ci najlepszą ofertę gwarancji. Zaoferujemy Ci gwarancję na miarę potrzeb Twojej działalności handlowej na rynkach zagranicznych, dzięki czemu zyskasz zaufanie kontrahentów na rynkach całego świata.